Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

Octombrie 2017

Politică monetară

Măsuri neconvenționale de politică monetară și transparență sporită cu privire la programul de achiziționare de active

La data de 26 octombrie 2017, Consiliul guvernatorilor a decis reducerea ritmului lunar al achizițiilor nete efectuate în cadrul programului de achiziționare de active de la 60 de miliarde EUR la 30 de miliarde EUR începând cu luna ianuarie 2018 și până la sfârșitul lunii septembrie 2018 sau ulterior, dacă va fi necesar, și, în orice caz, până când Consiliul guvernatorilor va observa o ajustare susținută a traiectoriei inflației, în concordanță cu obiectivul său privind inflația. Consiliul guvernatorilor a decis, de asemenea, că Eurosistemul va reinvesti principalul aferent titlurilor ajunse la scadență achiziționate în cadrul programului de achiziționare de active pe o perioadă extinsă după încheierea achizițiilor nete de active și, în orice caz, atât timp cât va fi necesar. Totodată, Consiliul guvernatorilor a hotărât să continue efectuarea operațiunilor principale de refinanțare și a operațiunilor de refinanțare pe termen mai lung cu scadența la trei luni sub forma unor licitații cu rată fixă a dobânzii și alocare integrală atât timp cât va fi necesar și cel puțin până la încheierea ultimei perioade de constituire a rezervelor minime obligatorii din 2019. Pe durata de desfășurare a operațiunilor de refinanțare pe termen mai lung respective, ratele aferente acestora vor fi stabilite la nivelul ratei medii a dobânzii la operațiunile principale de refinanțare. În final, Consiliul guvernatorilor a decis să furnizeze date suplimentare privind răscumpărările, precum și informații referitoare la reinvestiri și rolul programelor de achiziționare de active din sectorul privat, pentru a susține continuarea implementării fără sincope a achizițiilor de active. Măsurile sunt prezentate detaliat într-un comunicat de presă pe această temă, disponibil pe website-ul BCE.

Stabilitate financiară

Raportul privind structurile financiare

La data de 19 octombrie 2017, Consiliul guvernatorilor a aprobat publicarea ediției din 2017 a raportului BCE privind structurile financiare (Report on financial structures). Raportul analizează principalele caracteristici și evoluții structurale ale sectorului financiar din zona euro în general în perioada 2008-2016, acoperind sectorul bancar, societățile de asigurare și fondurile de pensii, precum și intermediarii financiari, alții decât cei din sectorul bancar. Raportul vine în completarea analizei bianuale a BCE, Financial Stability Review, care se axează mai mult pe factori ciclici. Raportul este disponibil pe website-ul BCE.

Infrastructura pieței și plăți

Modificări aduse Orientării privind TARGET2

La data de 22 septembrie 2017, Consiliul guvernatorilor a adoptat Orientarea BCE/2017/28 de modificare a Orientării BCE/2012/27 privind sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2). Modificările pun în aplicare decizii anterioare adoptate de Consiliul guvernatorilor, precum cele cu privire la armonizarea remunerării fondurilor de garantare aferente infrastructurilor piețelor financiare deținute în cadrul Eurosistemului, sau vizează noi evoluții, cum ar fi noua procedură de decontare pentru sistemele auxiliare, în scopul susținerii apariției unei soluții paneuropene pentru plăți instant. Orientarea este disponibilă pe website-ul BCE.

Modificări aduse Deciziei privind accesul la și utilizarea anumitor date din TARGET2

La data de 22 septembrie 2017, Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia BCE/2017/29 de modificare a Deciziei BCE/2010/9 din 29 iulie 2010 privind accesul la și utilizarea anumitor date din TARGET2. Decizia de modificare extinde sfera de acces la datele la nivel de tranzacție din cadrul TARGET2, pentru a permite efectuarea de analize legate de supravegherea macroprudențială, stabilitatea financiară, integrarea financiară, operațiunile de piață, funcțiile aferente politicii monetare și Mecanismul unic de supraveghere. De asemenea, decizia facilitează partajarea rezultatelor agregate ale analizelor respective. Decizia va fi publicată în curând în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și pe website-ul BCE.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1095/2010 și a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 în ceea ce privește procedurile și autoritățile implicate în autorizarea contrapărților centrale și cerințele pentru recunoașterea contrapărților centrale din țări terțe

La data de 4 octombrie 2017, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2017/39, la solicitarea Consiliului Uniunii Europene și a Parlamentului European.

Avizul BCE cu privire la limitarea plăților în numerar în Cipru

La data de 6 octombrie 2017, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2017/40, la solicitarea ministrului finanțelor din Cipru.

Avizul BCE cu privire la remediile juridice acordate deținătorilor de credite bancare calificate în Slovenia

La data de 9 octombrie 2017, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2017/41, la solicitarea Ministerului Finanțelor din Slovenia.

Avizul BCE cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 în ceea ce privește obligația de compensare, suspendarea obligației de compensare, cerințele de raportare, tehnicile de atenuare a riscurilor pentru contractele derivate extrabursiere care nu sunt compensate de o contraparte centrală, înregistrarea și supravegherea registrelor centrale de tranzacții și cerințele aplicabile registrelor centrale de tranzacții

La data de 11 octombrie 2017, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2017/42, la solicitarea Consiliului Uniunii Europene și a Parlamentului European.

Supraveghere bancară

Raportul privind rezultatele analizei senzitivității referitoare la efectele variațiilor ratelor dobânzilor

La data de 26 septembrie 2017, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la propunerea Consiliului de supraveghere de a publica rezultatele agregate ale analizei senzitivității efectuate de BCE cu privire la riscul de dobândă asociat portofoliului bancar (interest rate risk in the banking book – IRRBB) – testarea la stres din 2017, care indică buna gestionare a riscului de dobândă de către majoritatea băncilor europene. Rezultatele detaliate, alături de un comunicat de presă pe această temă publicat la 9 octombrie 2017, sunt disponibile pe website-ul BCE privind supravegherea bancară.

Respectarea Recomandărilor ABE privind echivalența regimurilor de confidențialitate

La data de 2 octombrie 2017, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la propunerea Consiliului de supraveghere potrivit căreia, în cazul instituțiilor semnificative aflate sub supravegherea sa directă, BCE trebuie să respecte Recomandările ABE privind echivalența regimurilor de confidențialitate (EBA/REC/2015/01), astfel cum au fost modificate prin EBA/REC/2015/02 la 11 septembrie 2015 și EBA/REC/2017/01 la 11 ianuarie 2017, și să notifice ABE cu privire la respectarea acestora.

Deciziile BCE privind caracterul semnificativ al instituțiilor de credit supravegheate

La datele de 13, 16 și 17 octombrie 2017, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la propunerile Consiliului de supraveghere referitoare la caracterul semnificativ al mai multor instituții de credit supravegheate. Lista entităților supravegheate este actualizată periodic și este pusă la dispoziție pe website-ul BCE privind supravegherea bancară.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media