Menu

Odluke Upravnog vijeća ESB-a (osim odluka o utvrđivanju kamatnih stopa)

svibanj 2017.

Financijska stabilnost i nadzor

Pregled financijske stabilnosti, svibanj 2017.

Upravno je vijeće 17. svibnja 2017. odobrilo objavu novog Pregleda financijske stabilnosti (Financial Stability Review – May 2017), u kojem se razmatraju glavni izvori rizika za stabilnost financijskog sustava europodručja i njegove ranjivosti te iznosi cjelovita analiza sposobnosti financijskog sustava europodručja da apsorbira šokove. Pregled će se objaviti na mrežnim stranicama ESB-a 24. svibnja 2017.

Tržišna infrastruktura i plaćanja

Sveobuhvatna procjena sistemski važnih platnih sustava i nadzor nad paneuropskom shemom za trenutna plaćanja i infrastrukturnim rješenjem

Upravno vijeće odobrilo je 5. svibnja 2017. sveobuhvatnu procjenu sustava TARGET2, EURO1 i STEP2-T i primilo na znanje sveobuhvatnu procjenu sustava CORE(FR), koju je provela središnja banka Banque de France. Ta su četiri platna sustava svrstana u sistemski važne platne sustave i procjenjuju se na temelju Uredbe ESB/2014/28 o nadzornim zahtjevima za sistemski važne platne sustave. Izvješće u kojem su sažeto prikazani rezultati tih procjena trebalo bi biti objavljeno na mrežnim stranicama ESB-a ovog ljeta. Nadalje, Upravno vijeće odlučilo je ESB-u povjeriti vodstvo u nadzoru nad shemom Europskog platnog vijeća za SEPA trenutne kreditne transfere (SEPA Instant Credit Transfer, SCT Inst) i infrastrukturnim rješenjem poduzeća EBA CLEARING za trenutna plaćanja.

Savjetovanja o zakonodavstvu

Mišljenje ESB-a o sudskoj zaštiti dodijeljenoj imateljima kvalificiranih obveza banaka u Sloveniji

Upravno vijeće donijelo je 12. svibnja 2017. Mišljenje CON/2017/16 na zahtjev slovenskog Ministarstva financija.

Upravljanje

Godišnje izvješće Ureda Eurosustava za usklađivanje nabave (EPCO) za 2016. i plan nabave za 2017.

Upravno vijeće primilo je 5. svibnja 2017. na znanje godišnje izvješće EPCO-a za 2016. i odobrilo posuvremenjeni plan nabave EPCO-a za 2017. U izvještaju se kaže da se procijenjena neto financijska korist Eurosustava od postojećih ugovora povećala za gotovo 30 % u odnosu na prethodnu godinu.

Nadzor banaka

Upute ESB-a bankama o transakcijama uz financijsku polugu

Upravno vijeće nije 5. svibnja 2017. imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da se objave upute ESB-a bankama o transakcijama uz financijsku polugu. Upute ESB-a o transakcijama uz financijsku polugu, izjava o povratnim informacijama u kojoj se sažeto iznose primjedbe koje su primljene tijekom javnog savjetovanja te popratno priopćenje za javnost mogu se pronaći na mrežnim stranicama nadzora banaka ESB-a .

Vodič ESB-a o procjenama sposobnosti i primjerenosti

Upravno vijeće nije 11. svibnja 2017. imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da se objavi Vodič ESB-a o procjenama sposobnosti i primjerenosti. Njime se želi dati detaljnije objašnjenje politika, praksi i postupaka ESB-a prilikom procjene prikladnosti članova upravljačkih tijela značajnih kreditnih institucija. Vodič ESB-a o procjenama sposobnosti i primjerenosti i izjava o povratnim informacijama u kojoj se sažeto iznose primjedbe koje su primljene tijekom javnog savjetovanja mogu se pronaći na mrežnim stranicama nadzora banaka ESB-a.

Market infrastructure and payments

Advice on legislation

Banking supervision

Kontaktni podatci za medije