Menu

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

Mai 2017

Supravegherea și stabilitatea financiară

Raportul Financial Stability Review – May 2017

La data de 17 mai 2017, Consiliul guvernatorilor a autorizat publicarea raportului Financial Stability Review – May 2017, care examinează principalele surse de risc și de vulnerabilitate la adresa stabilității sistemului financiar din zona euro și include o analiză cuprinzătoare a capacității acestuia de a absorbi șocurile. Raportul urmează să fie publicat pe website-ul BCE la data de 24 mai 2017.

Infrastructura pieței și plăți

Evaluarea cuprinzătoare a sistemelor de plăți de importanță sistemică și monitorizarea sistemului și a soluției de infrastructură pentru plăți instant la nivel european

La data de 5 mai 2017, Consiliul guvernatorilor a aprobat evaluările cuprinzătoare ale TARGET2, EURO1 și STEP2-T și a luat notă de evaluarea cuprinzătoare a CORE(FR) efectuată de Banque de France. Aceste patru sisteme de plăți sunt clasificate ca sisteme de plăți de importanță sistemică (systemically important payment systems – SIPS) și sunt evaluate în raport cu Regulamentul BCE/2014/28 privind cerințele de monitorizare pentru sistemele de plăți de importanță sistemică. Un raport care sintetizează rezultatele acestor evaluări este planificat a fi publicat în această vară pe website-ul BCE. Consiliul guvernatorilor a decis, de asemenea, să atribuie BCE rolul de autoritate principală de monitorizare a schemei de transfer credit SEPA instant (SCT Inst) a Consiliului European al Plăților, precum și a soluției de infrastructură pentru plăți instant a EBA CLEARING.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la calea de atac acordată deținătorilor de pasive bancare calificate în Slovenia

La data de 12 mai 2017, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2017/16, la solicitarea Ministerului Finanțelor din Slovenia.

Guvernanță corporativă

Raportul anual 2016 al Biroului de coordonare a achizițiilor al Eurosistemului și planul de achiziții 2017 al acestuia

La data de 5 mai 2017, Consiliul guvernatorilor a luat notă de raportul anual 2016 al Biroului de coordonare a achizițiilor al Eurosistemului (Procurement Coordination Office – EPCO) și a aprobat planul de achiziții 2017 actualizat al acestuia. Potrivit raportului, beneficiile financiare nete estimate pentru Eurosistem ca urmare a contractelor în vigoare au crescut cu aproape 30% față de anul precedent.

Supraveghere bancară

Liniile directoare ale BCE adresate băncilor cu privire la operațiunile cu efect de levier

La data de 5 mai 2017, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la propunerea Consiliului de supraveghere de a publica liniile directoare ale BCE adresate băncilor cu privire la operațiunile cu efect de levier. Aceste linii directoare, precum și sinteza reacțiilor conținând observațiile primite în timpul consultării publice aferente și un comunicat de presă pe aceeași temă sunt disponibile pe website-ul privind supravegherea bancară al BCE.

Ghidul BCE privind evaluările competenței și onorabilității

La data de 11 mai 2017, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la propunerea Consiliului de supraveghere de a publica Ghidul BCE privind evaluările competenței și onorabilității. Obiectivul ghidului este de a explica mai detaliat politicile, practicile și procesele aplicate de BCE pentru evaluarea caracterului adecvat al membrilor organelor de conducere ale instituțiilor de credit semnificative. Ghidul BCE privind evaluările competenței și onorabilității, precum și sinteza reacțiilor conținând observațiile primite în timpul consultării publice pe aceeași temă sunt disponibile pe website-ul privind supravegherea bancară al BCE.

Market infrastructure and payments

Advice on legislation

Banking supervision

Contacte media