Menu

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (ud over rentebeslutningerne)

Maj 2017

Finansiel stabilitet og finansielt tilsyn

Financial Stability Review, maj 2017

Den 17. maj 2017 gav Styrelsesrådet tilladelse til at offentliggøre "Financial Stability Review – maj 2017". Her gennemgås de største risikokilder og kilder til sårbarhed, for så vidt angår stabiliteten i euroområdets finansielle system. Publikationen indeholder også en grundig analyse af det finansielle system i euroområdets kapacitet til at modstå negative stød. Den vil blive offentliggjort på ECB's websted 24. maj 2017.

Markedsinfrastruktur og betalinger

Omfattende vurdering af systemisk vigtige betalingssystemer (SIPS) og overvågning af en straksbetalingsordnings- og straksbetalingsinfrastrukturløsning på europæisk plan

Den 5. maj 2017 godkendte Styrelsesrådet de omfattende vurderinger af Target2, EURO1 og STEP2-T og tog den omfattende vurdering af Core(FR), som er udført af Banque de France, til efterretning. Disse fire betalingssystemer klassificeres som systemisk vigtige betalingssystemer (SIPS) og vurderes på grundlag af forordning ECB/2014/28 om overvågningskrav for systemisk vigtige betalingssystemer. En rapport, der sammenfatter resultatet af disse vurderinger, forventes at blive offentliggjort på ECB's websted i løbet af sommeren. Endvidere besluttede Styrelsesrådet at overdrage det overordnede ansvar for overvågningen af European Payment Councils ordning SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst) og EBA CLEARINGs infrastrukturløsning for straksbetaling til ECB.

Rådgivning om lovgivning

ECB's udtalelse om retslig beskyttelse af indehavere af bankers kvalificerede forpligtelser i Slovenien

Den 12. maj 2017 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2017/16 på anmodning af det slovenske finansministerium.

Corporate governance

EPCO's (Eurosystemets kontor til koordinering af indkøb) årsberetning for 2016 og indkøbsplan for 2017

Den 5. maj 2017 tog Styrelsesrådet EPCO's årsberetning for 2016 til efterretning og godkendte EPCO's opdaterede indkøbsplan for 2017. Ifølge årsberetningen øgedes de estimerede økonomiske nettofordele for Eurosystemet som følge af de gældende kontrakter med næsten 30 pct. i forhold til året før.

Banktilsyn

ECB's vejledning til banker om gearede transaktioner

Den 5. maj 2017 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at offentliggøre ECB's vejledning til banker om gearede transaktioner. ECB's vejledning om gearede transaktioner samt redegørelsen med en sammenfatning af de kommentarer, som blev modtaget under den relevante offentlige høring, og en pressemeddelelse herom, findes på ECB Banktilsyns websted.

ECB's vejledning i vurdering af egnethed og hæderlighed

Den 11. maj 2017 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at offentliggøre ECB's vejledning i vurdering af egnethed og hæderlighed. Formålet med denne vejledning er at gøre mere detaljeret rede for politikker, praksis og processer, som ECB anvender ved vurderingen af egnetheden af medlemmer af signifikante kreditinstitutters ledelsesorganer. ECB's vejledning i vurdering af egnethed og hæderlighed samt redegørelsen med en sammenfatning af de kommentarer, som blev modtaget under den relevante offentlige høring, findes på ECB Banktilsyns websted.

Market infrastructure and payments

Advice on legislation

Banking supervision

Medie- og pressehenvendelser