European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

máj 2017

Finančná stabilita a dohľad

Správa o finančnej stabilite z mája 2017

Dňa 17. mája 2017 Rada guvernérov schválila zverejnenie správy o finančnej stabilite (Financial Stability Review – May 2017), ktorá skúma hlavné zdroje rizík a zraniteľnosti ohrozujúce stabilitu finančného systému eurozóny a obsahuje komplexnú analýzu jeho schopnosti absorbovať šoky. Správa bude 24. mája 2017 zverejnená na internetovej stránke ECB.

Trhová infraštruktúra a platobný styk

Komplexné hodnotenie systémovo dôležitých platobných systémov (systemically important payment systems – SIPS) a dohľad nad celoeurópskym systémom a infraštruktúrnym riešením okamžitých platieb

Dňa 5. mája 2017 Rada guvernérov schválila komplexné hodnotenie systémov TARGET2, EURO1 a STEP2-T a vzala na vedomie komplexné hodnotenie systému CORE(FR), ktoré uskutočnila Banque de France. Tieto štyri systémy sa považujú za systémovo dôležité platobné systémy (SIPS) a hodnotia sa na základe nariadenia ECB/2014/28 o požiadavkách v oblasti dohľadu nad systémovo dôležitými platobnými systémami. Súhrnná správa o záveroch hodnotení bude zverejnená na internetovej stránke ECB v priebehu leta. Rada guvernérov okrem toho rozhodla, že ECB prevezme hlavný dohľad nad systémom Európskej platobnej rady SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst) a infraštruktúrnym riešením okamžitých platieb EBA CLEARING.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k súdnej ochrane držiteľov kvalifikovaných záväzkov bánk v Slovinsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2017/16 dňa 12. mája 2017 na žiadosť slovinského ministerstva financií.

Správa a riadenie

Výročná správa Úradu Eurosystému pre koordináciu obstarávania (Eurosystem Procurement Coordination Office – EPCO) za rok 2016 a plán obstarávania na rok 2017

Dňa 5. mája 2017 Rada guvernérov vzala na vedomie výročnú správu EPCO za rok 2016 a schválila jeho aktualizovaný plán obstarávania na rok 2017. Podľa správy sa odhadovaný čistý finančný prínos Eurosystému vyplývajúci z uzavretých zmlúv v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýšil o takmer 30 %.

Bankový dohľad

Všeobecné zásady ECB týkajúce sa postupu bánk v prípade dlhovo financovaných transakcií

Dňa 5. mája 2017 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad zverejniť všeobecné zásady ECB týkajúce sa postupu bánk v prípade dlhovo financovaných transakcií. Všeobecné zásady ECB týkajúce sa dlhovo financovaných transakcií sú spolu so súhrnom odpovedí na pripomienky prijaté počas súvisiacej verejnej konzultácie a sprievodnou tlačovou správou k dispozícii na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

Všeobecné zásady ECB týkajúce sa hodnotenia odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti

Dňa 11. mája 2017 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad zverejniť všeobecné zásady ECB týkajúce sa hodnotenia odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti. Cieľom všeobecných zásad je bližšie špecifikovať pravidlá, postupy a procesy, ktoré ECB uplatňuje pri posudzovaní vhodnosti členov riadiacich orgánov významných úverových inštitúcií. Všeobecné zásady ECB týkajúce sa hodnotenia odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti sú spolu so súhrnom odpovedí na pripomienky prijaté počas súvisiacej verejnej konzultácie k dispozícii na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá