Menu

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

Maj 2017

Finančna stabilnost in nadzor

Pregled finančne stabilnosti, maj 2017

Svet ECB je 17. maja 2017 odobril objavo pregleda finančne stabilnosti (Financial Stability ReviewMay 2017). Publikacija proučuje glavne vire tveganj za stabilnost finančnega sistema v euroobmočju in njegove ranljive točke ter celovito analizira sposobnost finančnega sistema v euroobmočju, da absorbira šoke. Pregled bo na spletnem mestu ECB predvidoma objavljen 24. maja 2017.

Tržna infrastruktura in plačila

Celovita ocena sistemsko pomembnih plačilnih sistemov ter pregled nad delovanjem vseevropskih shem za takojšnja plačila in infrastrukturne rešitve

Svet ECB je 5. maja 2017 odobril celovito oceno sistemov TARGET2, EURO1 in STEP2-T ter se seznanil s celovito oceno sistema CORE(FR), ki jo je izvedla Banque de France. Ti štirje plačilni sistemi so razvrščeni kot sistemsko pomembni plačilni sistemi (SPPS) in so ocenjeni po Uredbi ECB/2014/28 o pregledniških zahtevah za sistemsko pomembne plačilne sisteme. Poročilo, ki povzema rezultate teh ocenjevanj, bo na spletnem mestu ECB predvidoma objavljeno to poletje. Svet ECB je poleg tega sklenil, da določi ECB za glavnega preglednika nad delovanjem sheme takojšnjih kreditnih plačil SEPA (SCT Inst), ki jo upravlja Evropski svet za plačila, in infrastrukture za takojšnja plačila EBA CLEARING.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o postopku sodnega varstva imetnikov kvalificiranih obveznosti bank v Sloveniji

Svet ECB je 12. maja 2017 Mnenje CON/2017/16 sprejel na zahtevo slovenskega ministrstva za finance.

Upravljanje in vodenje

Letno poročilo za leto 2016 in načrt naročanja za leto 2017 Urada Eurosistema za usklajevanje naročil (EPCO)

Svet ECB se je 5. maja 2017 seznanil z letnim poročilom Urada Eurosistema za usklajevanje naročil za leto 2016 in odobril posodobljen načrt naročanja tega urada za leto 2017. Kot je razvidno iz poročila, so se ocenjene neto finančne koristi za Eurosistem, ki izhajajo iz obstoječih pogodb, v primerjavi s prejšnjim letom povečale za skoraj 30%.

Bančni nadzor

Napotki ECB bankam o poslih s finančnim vzvodom

Svet ECB 5. maja 2017 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da objavi napotke ECB bankam o poslih s finančnim vzvodom. Napotki so objavljeni na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru, kjer sta na voljo tudi poročilo o odzivih na posvetovanje, v katerem so predstavljene med posvetovanjem prejete pripombe, ter s tem povezano sporočilo za javnost.

Vodnik ECB za ocenjevanje sposobnosti in primernosti

Svet ECB 11. maja 2017 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da objavi Vodnik ECB za ocenjevanje sposobnosti in primernosti. Namen vodnika je podrobneje pojasniti politike, prakse in postopke, ki jih ECB uporablja pri ocenjevanju primernosti članov upravljalnih organov pomembnih kreditnih institucij. Vodnik je skupaj s poročilom o odzivih na posvetovanje, v katerem so predstavljene pripombe, prejete med javnim posvetovanjem, objavljen na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

Market infrastructure and payments

Advice on legislation

Banking supervision

Stiki za medije