Menu

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

květen 2017

Finanční stabilita a dohled

Publikace Financial Stability Review - May 2017

Rada guvernérů schválila 17. května 2017 vydání publikace „Financial Stability Review – May 2017”, která se zabývá hlavními zdroji rizika pro stabilitu finančního systému eurozóny a jeho zranitelnosti a rovněž poskytuje komplexní analýzu kapacity finančního systému eurozóny absorbovat šoky. Na internetových stránkách ECB bude zveřejněna 24. května 2017.

Tržní infrastruktura a platební systémy

Komplexní hodnocení systémově významných platebních systémů (SIPS) a dozor nad celoevropským systémem a infrastrukturním řešením okamžitých plateb

Rada guvernérů schválila 5. května 2017 komplexní hodnocení systémů TARGET2, EURO1 a STEP2-T a vzala na vědomí komplexní hodnocení systému CORE(FR) provozovaného Banque de France. Tyto čtyři platební systémy jsou klasifikovány jako systémově významné platební systémy (SIPS) a jsou hodnoceny podle nařízení ECB/2014/28 o požadavcích v oblasti dozoru nad systémově významnými platebními systémy. Zpráva shrnující výsledek těchto hodnocení by měla být zveřejněna na internetových stránkách ECB letos v létě. Rada guvernérů dále přijala rozhodnutí svěřit ECB vedení dozoru Evropské platební rady nad systémem SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst) a vedení dozoru EBA CLEARING nad řešením infrastruktury okamžitých plateb.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB k soudní ochraně držitelů kvalifikovaných závazků bank ve Slovinsku

Rada guvernérů přijala 12. května 2017 stanovisko CON/2017/16 na žádost slovinského ministerstva financí.

Správa a řízení

Výroční zpráva Úřadu Eurosystému pro koordinaci zadávání veřejných zakázek (EPCO) za rok 2016 a plán zadávání veřejných zakázek na rok 2017

Rada guvernérů vzala 5. května 2017 na vědomí výroční zprávu EPCO za rok 2016 a schválila aktualizovaný plán zadávání veřejných zakázek EPCO na rok 2017. Podle této zprávy se odhadovaný čistý finanční přínos pro Eurosystém v důsledku zavedených smluv zvýšil oproti loňskému roku téměř o 30 %.

Bankovní dohled

Pokyny ECB k postupu bank v případě úvěrovaných transakcí

Rada guvernérů nevznesla 5. května 2017 námitky k návrhu Rady dohledu zveřejnit pokyny ECB k postupu bank v případě úvěrovaných transakcí. Pokyny ECB k postupu bank v případě úvěrovaných transakcí společně s odpovědí obsahující souhrn připomínek uplatněných v rámci související veřejné konzultace a doprovodná tisková zpráva jsou k dispozici na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu.

Pokyny ECB k hodnocením způsobilosti a bezúhonnosti

Rada guvernérů nevznesla 11. května 2017 námitky k návrhu Rady dohledu zveřejnit pokyny ECB k hodnocením způsobilosti a bezúhonnosti. Cílem těchto pokynů je podrobněji vysvětlit politiky, postupy a procesy uplatňované ECB při hodnocení vhodnosti členů řídicích orgánů významných úvěrových institucí. Pokyny ECB k hodnocením způsobilosti a bezúhonnosti společně s odpovědí obsahující souhrn připomínek uplatněných v rámci související veřejné konzultace jsou k dispozici na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu.

Market infrastructure and payments

Advice on legislation

Banking supervision

Kontakty pro média