Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Odluke Upravnog vijeća ESB-a (osim odluka o utvrđivanju kamatnih stopa)

Studeni 2016.

EMBARGO

ZABRANA OBJAVE do 15:00 po srednjoeuropskom vremenu 18. studenoga 2016.

Tržišne operacije

Izmjena Odluke o drugoj seriji ciljanih operacija dugoročnijeg refinanciranja

Upravno vijeće donijelo je 31. listopada 2016. Odluku ESB/2016/30 o izmjeni Odluke (EU) 2016/810 o drugoj seriji ciljanih operacija dugoročnijeg refinanciranja. Ta odluka, kojom je uklonjena nedosljednost u odnosu na rok u kojem vodeće institucije prijavljuju promjene sastava grupe za drugu seriju ciljanih operacija dugoročnijeg refinanciranja, može se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Ažuriranje Opće dokumentacije

Upravno vijeće donijelo je 2. studenoga 2016. Smjernicu ESB/2016/31 o izmjeni Smjernice (EU) 2015/510 o provedbi okvira monetarne politike Eurosustava (»Opća dokumentacija«), Smjernicu ESB/2016/32 o izmjeni Smjernice (EU) 2016/65 o korektivnim faktorima koji se primjenjuju u provedbi okvira monetarne politike Eurosustava i Smjernicu ESB/2016/33 o izmjeni Smjernice ESB/2014/31 o dodatnim privremenim mjerama koje se odnose na operacije refinanciranja Eurosustava i prihvatljivost instrumenata osiguranja. Novim se smjernicama uvode određene promjene u provedbu okvira monetarne politike. Te se promjene, među ostalim, odnose na kriterije prihvatljivosti kolaterala i mjere za kontrolu rizika koje se primjenjuju na nadređene neosigurane dužničke instrumente koje izdaju kreditne institucije ili investicijska društva te na pravila o prihvatljivim strukturama kupona, kojima se omogućuje prihvatljivost određene imovine s negativnim novčanim tokom. Osim toga, za pokrivene obveznice uvest će se minimalni zahtjevi za objavu informacija o rejtinzima koje izdaju agencije za kreditni rejting prihvaćene u okviru za kreditnu procjenu Eurosustava. Ažurirani su i popisi korektivnih faktora za imovinu koja se upotrebljava kao kolateral u operacijama monetarne politike. Smjernice i povezano priopćenje za javnost mogu se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a. Istodobno je objavljeno još jedno priopćenje za javnost, koje sadrži pojedinosti o odlukama koje je Upravno vijeće donijelo u sklopu redovitog preispitivanja okvira za kontrolu rizika Eurosustava za imovinu koja se upotrebljava kao kolateral.

Financijska stabilnost

Pregled financijske stabilnosti, studeni 2016.

Upravno je vijeće 16. studenoga 2016. odobrilo objavu novog Pregleda financijske stabilnosti (Financial Stability Review – November 2016), u kojem se razmatraju glavni izvori rizika za stabilnost financijskog sustava europodručja i njegove ranjive točke te iznosi cjelovita analiza sposobnosti financijskog sustava europodručja da apsorbira šokove. Pregled bi trebao biti objavljen na mrežnim stranicama ESB-a 24. studenoga 2016.

Savjetovanja o zakonodavstvu

Mišljenje ESB-a o izmjeni formule za izračun naknade u odnosu na francuski štedni račun »livret A«

Upravno je vijeće 21. listopada 2016. na zahtjev francuskog Ministarstva gospodarstva i financija donijelo Mišljenje CON/2016/51.

Mišljenje ESB-a o izmjeni i dopuni Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci

Upravno je vijeće 28. listopada 2016. na zahtjev Ministarstva financija Republike Hrvatske donijelo Mišljenje CON/2016/52.

Mišljenje ESB-a o reorganizaciji dužnosti Savezne agencije za stabilizaciju financijskih tržišta i provedbi smjernica EBA-e o dobroj praksi primitaka u Njemačkoj

Upravno je vijeće 31. listopada 2016. na zahtjev njemačkog Saveznog ministarstva financija donijelo Mišljenje CON/2016/53.

Statistika

Memorandum o razumijevanju između Eurostata i Europske središnje banke / Glavna uprava Statistika o osiguranju kvalitete statistike na kojoj se temelji postupak u slučaju makroekonomske neravnoteže

Upravno je vijeće 2. studenoga 2016. odobrilo Memorandum o razumijevanju između Eurostata i Europske središnje banke / glavna uprava Statistika o osiguranju kvalitete statistike na kojoj se temelji postupak u slučaju makroekonomske neravnoteže. Memorandum o razumijevanju, kao i s njime povezano pismo potpredsjednika Europske komisije Valdisa Dombrovskisa i odgovor Sabine Lautenschläger, mogu se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Upravljanje

Preporuka ESB-a Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland

Upravno je vijeće 28. listopada 2016. donijelo Preporuku ESB/2016/29 Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland. Preporuka je objavljena u Službenom listu Europske unije i može se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Preinake pravnih instrumenata povezanih s računovodstvenim okvirom Eurosustava

Upravno je vijeće 3. studenoga 2016. donijelo Smjernicu ESB/2016/34 o pravnom okviru za računovodstvo i financijsko izvještavanje u Europskom sustavu središnjih banaka (preinaka) i Odluku ESB/2016/35 o godišnjim financijskim izvještajima Europske središnje banke. Oba su pravna instrumenta preinačena radi pojednostavljenja, kako bi se poboljšala njihova cjelokupna kvaliteta i uvrstilo nekoliko donesenih izmjena, dok su računovodstvene politike Eurosustava uglavnom ostale nepromijenjene. Oba pravna instrumenta bit će objavljena u prosincu 2016. na mrežnim stranicama ESB-a i u Službenom listu Europske unije.

Preinaka Odluke ESB-a o raspodjeli monetarnog prihoda

Upravno je vijeće 3. studenog 2016. donijelo Odluku ESB/2016/36 o raspodjeli monetarnog prihoda nacionalnih središnjih banaka država članica čija je valuta euro (preinaka). Odluka, koju je trebalo preinačiti radi jasnoće nakon što je doneseno nekoliko izmjena, može se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Nadzor banaka

Javno savjetovanje o uporabi mogućnosti i diskrecijskih prava nacionalnih nadležnih tijela u odnosu na manje značajne institucije

Upravno vijeće 24. listopada 2016. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da se pokrene javno savjetovanje o nacrtu smjernice i nacrtu preporuke koje se tiču uporabe mogućnosti i diskrecijskih prava predviđenih pravom Unije u odnosu na banke koje nisu pod izravnim nadzorom ESB-a (manje značajne institucije). Javno savjetovanje pokrenuto je 3. studenoga 2016., a rok za podnošenje komentara je 5. siječnja 2017. Na mrežnim stranicama ESB-a može se pronaći priopćenje za javnost s tim u vezi, kao i Nacrt smjernice o uporabi mogućnosti i diskrecijskih prava dostupnih prema pravu Unije od strane nacionalnih nadležnih tijela u odnosu na manje značajne institucije te Nacrt preporuke o zajedničkim specifikacijama za uporabu nekih mogućnosti i diskrecijskih prava koja su dostupna prema pravu Unije od strane nacionalnih nadležnih tijela u odnosu na manje značajne institucije.

Javno savjetovanje o Vodiču o procjeni značajnosti

Upravno vijeće 2. studenoga 2016. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da se pokrene javno savjetovanje o Nacrtu vodiča ESB-a o procjeni značajnosti. Taj će dokument služiti kao temelj za procjenu značajnosti proširenja i promjena metode internog modela i napredne metode za izračun rizika prilagodbe kreditnom vrednovanju (A-CVA). Javno savjetovanje, koje bi se trebalo pokrenuti u prosincu, bit će najavljeno u priopćenju za javnost.

Konačni rezultati sveobuhvatne procjene iz 2016.

Upravno vijeće 2. studenoga 2016. nije imalo prigovor na rezultate sveobuhvatne procjene iz 2016. koje je predložio Nadzorni odbor. Procjena je provedena u razdoblju od ožujka do studenoga 2016. u sljedeće četiri banke: Abanka d.d. (Slovenija), Akciju sabiedrība »Rietumu Banka« (Latvija), Banca Mediolanum S.p.A. (Italija) i Citibank Holdings Ireland Limited (Irska). Tri su banke dale suglasnost za objavu rezultata. Priopćenje za javnost s tim u vezi i rezultate procjene možete pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Pravni okvir za provedbu pristupa ESB-a za priznavanje institucionalnih sustava zaštite za bonitetne svrhe

Upravno je vijeće 4. studenoga 2016. donijelo Smjernicu ESB/2016/37 o utvrđivanju načela za koordinaciju procjene u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013 i praćenje institucionalnih sustava zaštite uključujući značajne i manje značajne institucije i Smjernicu ESB/2016/38 o pristupu za priznavanje institucionalnih sustava zaštite za bonitetne svrhe od strane nacionalnih nadležnih tijela u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća. Obje smjernice, kojima se utvrđuje okvir za provedbu pristupa ESB-a za priznavanje institucionalnih sustava zaštite za bonitetne svrhe, mogu se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije