Menu

Az EKB Kormányzótanácsának döntései (a kamatdöntésen kívül)

2016. november

EMBARGO

NEM TOVÁBBÍTHATÓ 2016. november 18., közép-európai idő szerint 15.00 óráig

Piaci műveletek

A TLTRO-II határozat módosítása

A Kormányzótanács 2016. október 31-én elfogadta a célzott hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek (TLTRO-II) második sorozatáról szóló (EU) 2016/810 határozatot módosító EKB/2016/30 határozatot. A módosító határozat – amelynek célja a vezető intézményeknek a TLTRO-II-csoport összetételét érintő változásokra vonatkozó kérelmezési határidejéhez kapcsolódó következetlenség kiküszöbölése – az EKB weboldalán olvasható.

Az általános dokumentáció aktualizálása

A Kormányzótanács 2016. november 2-án elfogadta az EKB/2016/31 iránymutatást, amely az eurorendszer monetáris politikához kötődő keretének végrehajtásáról szóló (EU) 2015/510 iránymutatást (az „általános dokumentáció”) módosítja; továbbá az EKB/2016/32 iránymutatást, amely az eurorendszer monetáris politikához kötődő keretének végrehajtása során alkalmazott haircutokról szóló (EU) 2016/65 iránymutatást módosítja; valamint az EKB/2016/33 iránymutatást, amely az eurorendszer refinanszírozási műveleteivel és a fedezetek elfogadhatóságával kapcsolatos további átmeneti intézkedésekről szóló EKB/2014/31 iránymutatást módosítja. Az új iránymutatások a monetáris politika végrehajtási rendszerében eszközölnek bizonyos módosításokat. Változnak többek között a hitelintézetek vagy befektetési vállalkozások által kibocsátott, fedezetlen, elsőbbségi adósságinstrumentumokhoz mint biztosítékhoz kötődő elfogadhatósági kritériumok és kockázatkezelési intézkedések, valamint a kamatszelvény-struktúrákra vonatkozó szabályok is, amivel egyes negatív cashflow-val rendelkező eszközök jegybankképessé válnak. Emellett minimális közzétételi követelmények kerülnek bevezetésre, amelyek az eurorendszer hitelminősítő rendszerében elfogadott hitelminősítőknek a fedezett kötvényekről kibocsátott hitelminősítéseire vonatkoznak. A monetáris politikai műveletekben fedezetként alkalmazott eszközök korrekciós tényezőinek (haircut) ütemezése is aktualizálásra került. Az iránymutatások és a kapcsolódó sajtóközlemény megtalálható az EKB weboldalán. Egy másik sajtóközleményben az eurorendszernek a fedezeti eszközökre vonatkozó kockázatellenőrzési rendszerét érintő rendszeres felülvizsgálatáról szóló kormányzótanácsi határozatokról számolunk be.

Pénzügyi stabilitás

Financial Stability Review (Pénzügyi stabilitási jelentés), 2016. november

A Kormányzótanács 2016. november 16-án engedélyezte a pénzügyi stabilitásról szóló 2016. novemberi jelentés közzétételét. Ebben az eurorendszer pénzügyi rendszerének stabilitását érintő főbb kockázatokat és sérülékeny pontokat tekintik át, és átfogóan elemzik, mennyire képes az euroövezet pénzügyi rendszere közömbösíteni a sokkokat. A kiadvány előreláthatólag 2016. november 24-én jelenik meg az EKB weboldalán.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

Vélemény a francia „livret A” tekintetében az ellentételezésre vonatkozó képlet módosításáról

2016. október 21-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2016/51 véleményt, amelyet a francia gazdasági és pénzügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

Vélemény a Hrvatska Narodna Banka-ról szóló törvény módosításairól

2016. október 28-án a Kormányzótanács elfogadta a CON/2016/52 véleményt, amelyet a Horvát Köztársaság pénzügyminisztériumának felkérésére adott ki.

Vélemény a németországi szövetségi pénzügyi piaci stabilizálási hivatal feladatainak átszervezéséről és az EBH megbízható javadalmazási politikákról szóló iránymutatásainak végrehajtásáról

A Kormányzótanács 2016. október 31-én elfogadta a CON/2016/53 véleményt, amelyet a német szövetségi pénzügyminisztérium felkérésére adott ki.

Statisztika

Egyetértési megállapodás az Eurostat és az Európai Központi Bank statisztikai főigazgatósága között a makrogazdasági egyensúlyhiány-eljárás alapját képező statisztikák minőségbiztosításáról

A Kormányzótanács 2016. november 2-án egyetértési megállapodást fogadott el, amelyet az Eurostat és az Európai Központi Bank statisztikai főigazgatósága kötött egymással a makrogazdasági egyensúlyhiány-eljárás alapját képező statisztikák minőségbiztosításáról. A megállapodás és az Európai Bizottság alelnökének, Valdis Dombrovskisnak hozzá kapcsolódó levele Sabine Lautenschläger válaszával együtt a bank weboldalán olvasható.

Szervezetirányítás

Az EKB ajánlása az Európai Unió Tanácsa számára a Central Bank of Ireland külső könyvvizsgálóiról

A Kormányzótanács 2016. október 28-án elfogadta az Európai Unió Tanácsának címzett EKB/2016/29 ajánlást, amely a Central Bank of Ireland/Banc Ceannais na hÉireann külső könyvvizsgálóiról szól. Az ajánlás megjelent az Európai Unió Hivatalos Lapjában, és az EKB weboldalán is olvasható.

Az eurorendszer számviteli rendszeréhez kapcsolódó jogi instrumentumok átdolgozása

A Kormányzótanács 2016. november 3-án elfogadta a KBER-en belüli számvitel és pénzügyi beszámoló jogi keretéről szóló EKB/2016/34 iránymutatást és az EKB éves beszámolójáról szóló EKB/2016/35 határozatot. Mindkét jogszabályt átdolgozták, és általános minőségjavítási célból egyszerűsítették, több korábbi módosítást beépítve, ugyanakkor az eurorendszer számviteli irányelveit összességében változatlanul hagyták. A két jogszabály az Európai Unió Hivatalos Lapjában és az EKB weboldalán jelenik meg 2016 decemberében.

Az EKB monetáris jövedelem felosztásáról szóló határozatának átdolgozása

A Kormányzótanács 2016. november 3-án elfogadta az euro pénznemmel rendelkező tagállamok nemzeti központi bankjainak monetáris jövedelme felosztásáról szóló EKB/2016/36 átdolgozott határozatot. A jogszabályt – amelynek átdolgozását a több korábbi módosítás nyomán az érthetőség javításának igénye indokolja – az EKB weboldalán olvashatjuk.

Bankfelügyelet

Nyilvános konzultáció az illetékes nemzeti hatóságoknak a kevésbé jelentős pénzintézetekhez kapcsolódó választási lehetőségeinek és mérlegelési jogköreinek gyakorlásáról

A Kormányzótanács 2016. október 24-én nem emelt kifogást a felügyeleti testületi javaslat ellen, miszerint nyilvános konzultációt kívánnak indítani egy iránymutatás- és egy ajánlástervezetről, amelyek az uniós jogszabályokban az EKB által nem közvetlenül felügyelt bankoknak (kevésbé jelentős hitelintézetek) tekintetében biztosított választási lehetőségek és mérlegelési jogkörök gyakorlásáról szólnak. A nyilvános konzultáció 2016. november 3-án kezdődött meg, az észrevételek leadási határideje pedig 2017. január 5. Az EKB weboldalán megtalálható egy kapcsolódó sajtóközlemény, valamint a két jogszabálytervezet, amelyek az uniós jogszabályokban biztosított választási lehetőségek és mérlegelési jogkörök illetékes nemzeti hatóságok által a kevésbé jelentősnek minősülő intézmények tekintetében történő gyakorlásáról szóló iránymutatásra, valamint az uniós jogszabályokban biztosított egyes választási lehetőségek és mérlegelési jogkörök illetékes nemzeti hatóságok által a kevésbé jelentősnek minősülő intézmények tekintetében történő gyakorlására vonatkozó közös előírásokról szóló ajánlásra vonatkoznak.

Nyilvános konzultáció a lényegesség értékelésére vonatkozó útmutatóról

A Kormányzótanács 2016. november 2-án nem emelt kifogást a felügyeleti testület nyilvános konzultáció indításáról szóló javaslata ellen, amelynek tárgya az EKB lényegességi értékelésről szóló útmutatójának tervezete (EGMA). Ez a dokumentum szolgál majd alapul az ún. belső modell módszer és a hitelértékelési korrekciós kockázat (A-CVA) számítására alkalmazott haladó módszer kiterjesztésének és változtatásainak lényegességi értékeléséhez. A várhatóan december folyamán kezdődő nyilvános konzultációt sajtóközleményben jelentjük be.

A 2016. évi átfogó értékelés végleges eredményei

A Kormányzótanács 2016. november 2-án nem emelt kifogást a 2016. évi átfogó értékelésnek a felügyeleti testület által javasolt eredményeivel kapcsolatban. Az értékelés 2016 márciusa és novembere között zajlott a következő négy bank bevonásával: Abanka d.d. (Szlovénia), Akciju sabiedrība “Rietumu Banka” (Lettország), Banca Mediolanum S.p.A (Olaszország) és Citibank Holdings Ireland Limited (Írország). A szóban forgó bankok közül három beleegyezett az eredmények nyilvánosságra hozatalába. Az erről szóló sajtóközlemény és az eredmények az EKB weboldalán érhetők el.

Jogi keretrendszer az EKB-nak a prudenciális célú intézményvédelmi rendszerek elismerésével kapcsolatos megközelítésére

A Kormányzótanács 2016. november 4-én elfogadta az EKB/2016/37 iránymutatást, amely az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti értékelés összehangolásának elveiről, valamint a jelentős és kevésbé jelentős intézményeket magában foglaló intézményvédelmi rendszerek monitorozásáról szól. Emellett szintén elfogadta az EKB/2016/38 iránymutatást, amely az intézményvédelmi rendszereknek az illetékes nemzeti hatóságok által az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti prudenciális célokra történő elismerésével kapcsolatos megközelítésről szól. A két ajánlás – amely az EKB-nak a prudenciális célú intézményvédelmi rendszerek elismerésével kapcsolatos megközelítésének kereteit írja elő – az EKB weboldalán olvasható.

Médiakapcsolatok