Menu

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια

Απρίλιος 2016

Δραστηριότητες αγορών

Τροποποιητική νομική πράξη για το πρόγραμμα αγοράς τίτλων του δημόσιου τομέα

Στις 18 Απριλίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση ΕΚΤ/2016/8 που τροποποιεί την απόφαση (ΕΕ) 2015/774 σχετικά με πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού του δημόσιου τομέα στις δευτερογενείς αγορές (ΕΚΤ/2015/10). Η τροποποίηση δίνει νομική ισχύ στις αποφάσεις που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο στις 10 Μαρτίου 2016 να αυξήσει τον ρυθμό των αγορών στο πλαίσιο του διευρυμένου προγράμματος αγοράς περιουσιακών στοιχείων και να προσαρμόσει αντίστοιχα τις παραμέτρους του προγράμματος αγοράς τίτλων του δημόσιου τομέα σε σχέση με το ανώτατο ποσοστό ανά εκδότη και ανά έκδοση. Η απόφαση διατίθεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Λειτουργικά ζητήματα σχετικά με το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων του επιχειρηματικού τομέα

Στις 21 Απριλίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε αποφάσεις σχετικά με διάφορα λειτουργικά ζητήματα του προγράμματος αγοράς ομολόγων του επιχειρηματικού τομέα, το οποίο ξεκίνησε στις 10 Μαρτίου 2016 ως πρόσθετη συνιστώσα του προγράμματος αγοράς περιουσιακών στοιχείων. Περισσότερες λεπτομέρειες διατίθενται σε δελτίο Τύπου και σε σχετικό έγγραφο με απαντήσεις σε σειρά ερωτήσεων στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Χρηματοπιστωτική σταθερότητα και εποπτεία

Έκθεση της ΕΚΤ για τη χρηματοπιστωτική ενοποίηση στην Ευρώπη για το 2016

Στις 6 Απριλίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο σημείωσε ότι η δέκατη έκδοση της έκθεσης της ΕΚΤ σχετικά με τη χρηματοπιστωτική ενοποίηση στην Ευρώπη (Financial integration in Europe) πρόκειται να δημοσιευθεί στις 25 Απριλίου 2016 με την ευκαιρία της κοινής διάσκεψης ΕΚΤ/Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενοποίηση και τη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών στην Ευρώπη. Η εν λόγω έκθεση παρουσιάζει την πρόοδο της χρηματοπιστωτικής ενοποίησης στη ζώνη του ευρώ και τις δραστηριότητες που έχει αναλάβει το Ευρωσύστημα για να την προωθήσει. Περιλαμβάνει επίσης διάφορα ειδικά θέματα.

Συστήματα πληρωμών και υποδομές της αγοράς

Έκθεση προόδου για το πρόγραμμα TARGET2-Securities (T2S)

Στις 18 Μαρτίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε γνώση της 21ης έκθεσης προόδου για το πρόγραμμα T2S και ενέκρινε το αναθεωρημένο σχέδιο μετάπτωσης που περιλαμβάνεται σε αυτήν. Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης ενέκρινε αναθεωρημένη έκδοση του εγγράφου απαιτήσεων των χρηστών του T2S. Τόσο το σχέδιο μετάπτωσης όσο και το έγγραφο απαιτήσεων των χρηστών διατίθενται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι οι οικονομικές καταστάσεις του T2S θα δημοσιευθούν σε εύθετο χρόνο στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Συμβουλές στον τομέα της νομοθεσίας

Γνώμη της ΕΚΤ αναφορικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση

Στις 17 Μαρτίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2016/15, κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τη σύσταση και λειτουργία οργανισμών διαχείρισης διαδικασίας μεταβίβασης ακίνητης ιδιοκτησίας στην Κύπρο

Στις 17 Μαρτίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2016/16, κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Οικονομικών της Κύπρου.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τη μεταρρύθμιση των συνεταιριστικών τραπεζών, εγγυοδοτικό σύστημα για τις τιτλοποιήσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων και την ικανότητα χορήγησης δανείων από οργανισμούς εναλλακτικών επενδύσεων στην Ιταλία

Στις 24 Μαρτίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2016/17, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών της Ιταλίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τις προϋποθέσεις απόσβεσης ενυπόθηκων δανείων στη Σουηδία

Στις 24 Μαρτίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2016/18, κατόπιν αιτήματος της αρχής χρηματοπιστωτικής εποπτείας της Σουηδίας (Finansinspektionen).

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τις υπηρεσίες πληρωμών στη Βουλγαρία

Στις 24 Μαρτίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2016/19, κατόπιν αιτήματος της Българска народна банка (Εθνική Τράπεζα της Βουλγαρίας).

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με το καθεστώς που διέπει τα διαπραγματεύσιμα χρεόγραφα στη Γαλλία

Στις 30 Μαρτίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2016/20, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών και Δημόσιου Λογιστικού της Γαλλίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την εισφορά της Αυστρίας στο ειδικό ταμείο αρωγής και αντιμετώπισης καταστροφών του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Στις 6 Απριλίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2016/21, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Αυστρίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου για τη θέσπιση μέτρων με σκοπό τη σταδιακή καθιέρωση ενιαίας εκπροσώπησης της ζώνης του ευρώ στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο

Στις 6 Απριλίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2016/22, κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στη Σλοβενία

Στις 13 Απριλίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2016/23, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Σλοβενίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τον έλεγχο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Banka Slovenije

Στις 18 Απριλίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2016/24, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Σλοβενίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τους ελέγχους γνησιότητας και καταλληλότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και τη θέση αυτών σε κυκλοφορία

Στις 20 Απριλίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2016/25, κατόπιν αιτήματος της Banca d’Italia.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 με σκοπό τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασφάλισης Καταθέσεων

Στις 20 Απριλίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2016/26, κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου.

Στατιστικά στοιχεία

Εκθέσεις σχετικά με την ποιότητα των στατιστικών στοιχείων για το 2015

Στις 30 Μαρτίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την αξιολόγηση που περιέχεται στην έκθεση για το 2015 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία του ισοζυγίου πληρωμών και της διεθνούς επενδυτικής θέσης της ζώνης του ευρώ, καθώς και την έκθεση ποιότητας για το 2015 σχετικά με τους τριμηνιαίους χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς της ζώνης του ευρώ. Και οι δύο εκθέσεις διατίθενται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Ετήσια έκθεση προόδου της Επιτροπής Στατιστικής του ΕΣΚΤ σχετικά με τη συλλογή αναλυτικών πιστωτικών στοιχείων

Στις 14 Απριλίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε γνώση της ετήσιας έκθεσης προόδου του 2015 σχετικά με τα προπαρασκευαστικά μέτρα όσον αφορά το μακροπρόθεσμο πλαίσιο για τη συλλογή αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων. Η εν λόγω έκθεση καταρτίστηκε στο πλαίσιο του άρθρου 3 παράγραφος 2 της απόφασης ΕΚΤ/2014/6 σχετικά με την οργάνωση των προπαρασκευαστικών μέτρων για τη συλλογή αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ).

Τραπεζική εποπτεία

Αποφάσεις της ΕΚΤ σχετικά με τη σημασία εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων

Στις 24 Μαρτίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε διάφορες αποφάσεις σχετικά με τη σημασία διαφόρων εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων. Ο ενημερωμένος κατάλογος των εποπτευόμενων οντοτήτων έως και την 1η Ιανουαρίου 2016 διατίθεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Δημόσιο έγγραφο κατευθύνσεων σχετικά με την επανεξέταση του χαρακτηρισμού κεφαλαιακών μέσων ως πρόσθετων μέσων κατηγορίας 1 και μέσων κατηγορίας 2

Στις 5 Απριλίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε δημόσιο έγγραφο κατευθύνσεων στο οποίο καθορίζεται η διαδικασία που πρέπει να ακολουθεί η ΕΚΤ κατά την επανεξέταση του χαρακτηρισμού κεφαλαιακών μέσων ως πρόσθετων μέσων κατηγορίας 1 (Additional Tier 1 - AT1) και μέσων κατηγορίας 2 (Tier 2 - T2). Στο εν λόγω έγγραφο καθορίζονται επίσης τα στοιχεία τα οποία πρέπει να υποβάλλουν οι σημαντικές εποπτευόμενες οντότητες οι οποίες περιλαμβάνουν τέτοια μέσα κατά τον υπολογισμό του κεφαλαίου κατηγορίας ΑΤ1 ή Τ2 που κατέχουν. Το δημόσιο έγγραφο κατευθύνσεων πρόκειται να δημοσιευθεί στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Εκπρόσωποι Τύπου