Menu

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

Aprilie 2016

Operațiuni de piață

Modificarea actului juridic privind programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public

La data de 18 aprilie 2016, Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia BCE/2016/8 de modificare a Deciziei (UE) 2015/774 privind un program de achiziționare de active de către sectorul public de pe piețele secundare (BCE/2015/10). Modificarea conferă forță juridică deciziilor adoptate de Consiliul guvernatorilor la data de 10 martie 2016 în vederea accelerării ritmului achizițiilor efectuate în cadrul programului extins de achiziționare de active, precum și a ajustării în mod corespunzător a parametrilor programului de achiziționare de titluri emise de sectorul public în ceea ce privește limitele aplicabile emitentului și emisiunii. Decizia este disponibilă pe website-ul BCE.

Aspecte operaționale ale programului de achiziționare de titluri emise de sectorul corporativ

La data de 21 aprilie 2016, Consiliul guvernatorilor a decis cu privire la o serie de caracteristici operaționale ale programului de achiziționare de titluri emise de sectorul corporativ care a fost lansat ca o componentă suplimentară a programului de achiziționare de active la data de 10 martie 2016. Informații mai detaliate privind aceste caracteristici sunt furnizate într-un comunicat de presă și un set de întrebări și răspunsuri pe această temă disponibile pe website-ul BCE.

Supravegherea și stabilitatea financiară

Raportul 2016 al BCE privind integrarea financiară în Europa

La data de 6 aprilie 2016, Consiliul guvernatorilor a luat notă de faptul că cea de-a zecea ediție a raportului BCE privind integrarea financiară în Europa (Financial integration in Europe) va fi publicată la data de 25 aprilie 2016 cu ocazia conferinței comune organizate de BCE și Comisia Europeană pe tema integrării și stabilității piețelor financiare în Europa. Raportul prezintă situația integrării financiare în zona euro și activitățile Eurosistemului destinate promovării acesteia și conține, de asemenea, mai multe secțiuni tematice speciale.

Sisteme de plăți și infrastructura pieței

Raportul privind progresele înregistrate cu privire la TARGET2-Securities (T2S)

La data de 18 martie 2016, Consiliul guvernatorilor a luat notă de cel de-al 21-lea raport privind progresele înregistrate cu privire la T2S și a aprobat planul de migrare revizuit inclus în acesta. Consiliul guvernatorilor a aprobat, de asemenea, o versiune revizuită a cerințelor pentru utilizatorii T2S. Atât planul de migrare, cât și cerințele pentru utilizatori sunt disponibile pe website-ul BCE. În plus, Consiliul guvernatorilor a decis ca și situațiile financiare aferente T2S să fie publicate în timp util pe website-ul BCE.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare

La data de 17 martie 2016, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2016/15, la solicitarea Consiliului.

Avizul BCE cu privire la înființarea și funcționarea organizațiilor pentru transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor imobiliare în Cipru

La data de 17 martie 2016, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2016/16, la solicitarea ministrului finanțelor din Cipru.

Avizul BCE cu privire la reforma cooperativelor de credit, o schemă de garantare pentru securitizările creditelor neperformante și capacitatea de creditare a fondurilor de investiții alternative în Italia

La data de 24 martie 2016, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2016/17, la solicitarea Ministerului Economiei și Finanțelor din Italia.

Avizul BCE cu privire la cerințele privind amortizarea ipotecii în Suedia

La data de 24 martie 2016, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2016/18, la solicitarea Finansinspektionen (autoritatea de supraveghere financiară din Suedia).

Avizul BCE cu privire la serviciile de plată în Bulgaria

La data de 24 martie 2016, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2016/19, la solicitarea Българска народна банка (Banca Națională a Bulgariei).

Avizul BCE cu privire la regimul aplicabil titlurilor de natura datoriei negociabile în Franța

La data de 30 martie 2016, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2016/20, la solicitarea Ministerului Finanțelor și Conturilor Publice din Franța.

Avizul BCE cu privire la contribuția Austriei la fondul „Catastrophe Containment and Relief Trust” al Fondului Monetar Internațional

La data de 6 aprilie 2016, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2016/21, la solicitarea Ministerului Finanțelor din Austria.

Avizul BCE cu privire la o propunere de decizie a Consiliului de stabilire a unor măsuri în vederea instituirii treptate a unei reprezentări unificate a zonei euro în cadrul Fondului Monetar Internațional

La data de 6 aprilie 2016, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2016/22, la solicitarea Consiliului.

Avizul BCE cu privire la prevenirea spălării de bani și a finanțării terorismului în Slovenia

La data de 13 aprilie 2016, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2016/23, la solicitarea Ministerului Finanțelor din Slovenia.

Avizul BCE cu privire la auditarea operațiunilor comerciale ale Banka Slovenije

La data de 18 aprilie 2016, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2016/24, la solicitarea Ministerului Finanțelor din Slovenia.

Avizul BCE cu privire la verificarea autenticității și a calității și punerea în circulație a bancnotelor euro

La data de 20 aprilie 2016, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2016/25, la solicitarea Banca d’Italia.

Avizul BCE cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 806/2014 în vederea înființării unei scheme europene de asigurare a depozitelor

La data de 20 aprilie 2016, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2016/26, la solicitarea Consiliului.

Statistici

Rapoarte privind calitatea datelor statistice în anul 2015

La data de 30 martie 2016, Consiliul guvernatorilor a aprobat evaluarea inclusă în Raportul privind calitatea statisticilor referitoare la balanța de plăți și poziția investițională internațională a zonei euro în anul 2015, precum și Raportul privind calitatea conturilor financiare trimestriale ale zonei euro în anul 2015. Ambele rapoarte au fost publicate ulterior pe website-ul BCE.

Raportul anual al Comitetului de statistică al SEBC privind progresele înregistrate în colectarea de date cu caracter granular cu privire la credite

La data de 14 aprilie 2016, Consiliul guvernatorilor a luat notă de raportul anual 2015 privind progresele înregistrate referitor la preparativele destinate cadrului pe termen lung de colectare de date cu caracter granular cu privire la credite, întocmit în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Decizia BCE/2014/6 privind organizarea măsurilor pregătitoare pentru colectarea datelor cu caracter granular cu privire la credite de către Sistemul European al Băncilor Centrale.

Supraveghere bancară

Deciziile BCE privind caracterul semnificativ al instituțiilor de credit supravegheate

La data de 24 martie 2016, Consiliul guvernatorilor a adoptat mai multe decizii privind caracterul semnificativ al unor instituții de credit supravegheate. Lista actualizată a entităților supravegheate la data de referință 1 ianuarie 2016 este disponibilă pe website-ul BCE.

Ghidul cu caracter public privind revizuirea calificării instrumentelor de capital drept instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar și instrumente de fonduri proprii de nivel 2

La data de 5 aprilie 2016, Consiliul guvernatorilor a adoptat un ghid cu caracter public de stabilire a procedurii care trebuie urmată de BCE la revizuirea calificării instrumentelor de capital drept instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar (Additional Tier 1 – AT1) și instrumente de fonduri proprii de nivel 2 (Tier 2 – T2). Ghidul indică, de asemenea, informațiile pe care trebuie să le furnizeze entitățile supravegheate semnificative care includ astfel de instrumente în calculul fondurilor proprii AT1 sau T2. Ghidul cu caracter public va fi publicat pe website-ul BCE.

Contacte media