Menu

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

huhtikuu 2016

Markkinaoperaatiot

Muutoksia julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelmaan

EKP:n neuvosto antoi 18.4.2016 päätöksen EKP/2016/8, jolla muutetaan julkisen sektorin omaisuuserien osto-ohjelmasta jälkimarkkinoilla annettua päätöstä (EU) 2015/774 (EKP/2015/10). Sillä saatetaan voimaan EKP:n neuvoston 10.3.2016 tekemät päätökset laajennetussa omaisuuserien osto-ohjelmassa tehtävien ostojen kasvattamisesta sekä julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelman liikkeeseenlaskija- ja emissiokohtaisten omistusosuuksien ylärajojen nostamisesta. Päätös on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Yrityssektorin velkapapereiden osto-ohjelman käytännön toteutus

EKP:n neuvosto päätti 21.4.2016 yrityssektorin velkapapereiden osto-ohjelman käytännön toteutuksesta. Laajennettuun omaisuuserien osto-ohjelmaan sisältyvän uuden osto-ohjelman käynnistämisestä päätettiin 10.3.2016. Lisätietoja on EKP:n verkkosivuilla julkaistussa lehdistötiedotteessa ja vastauksissa aihetta koskeviin kysymyksiin.

Rahoitusvakaus ja sen valvonta

EKP:n vuoden 2016 raportti rahoitusmarkkinoiden yhdentymisestä

EKP:n neuvosto totesi 6.4.2016, että EKP:n 10. raportti Euroopan rahoitusmarkkinoiden yhdentymisestä (”Financial integration in Europe”) julkaistaan 25.4.2016 rahoitusmarkkinoiden yhdentymistä ja vakautta käsittelevässä EKP:n ja Euroopan komission yhteisessä seminaarissa. Raportissa ja sen erityisartikkeleissa esitellään rahoitusmarkkinoiden yhdentymisen etenemistä euroalueella ja eurojärjestelmän toimia tällä saralla.

Maksujärjestelmät ja markkinainfrastruktuuri

Raportti TARGET2-Securities (T2S) järjestelmän käyttöönoton etenemisestä

EKP:n neuvosto tutustui 18.3.2016 T2S-järjestelmän käyttöönoton edistymistä käsittelevään 21. väliraporttiin ja hyväksyi siihen sisältyvän tarkistetun käyttöönoton aikataulun. EKP:n neuvosto hyväksyi myös T2S-käyttäjävaatimusten tarkistetun version. Käyttöönoton aikataulu ja käyttäjävaatimukset ovat luettavissa EKP:n verkkosivuilla. Lisäksi EKP:n neuvosto päätti, että T2S-rahoitustilinpidosta julkistetaan tietoja EKP:n verkkosivuilla.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkaistavasta esitteestä

EKP:n neuvosto antoi 17.3.2016 EU:n neuvoston pyynnöstä lausunnon CON/2016/15.

EKP:n lausunto kaupanvahvistusta harjoittavien yhteisöjen perustamisesta ja toiminnasta Kyproksessa

EKP:n neuvosto antoi 17.3.2016 Kyproksen valtiovarainministerin pyynnöstä lausunnon CON/2016/16.

EKP:n lausunto osuuspankkeja koskevasta uudistuksesta, järjestämättömien lainojen arvopaperistamisiin liittyvästä takausjärjestelmästä ja vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen luotonantokapasiteetista Italiassa

EKP:n neuvosto antoi 24.3.2016 Italian talous- ja valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2016/17.

EKP:n lausunto asuntolainan takaisinmaksua koskevista vaatimuksista Ruotsissa

EKP:n neuvosto antoi 24.3.2016 Ruotsin finanssivalvontaviranomaisen pyynnöstä lausunnon CON/2016/18.

EKP:n lausunto maksupalveluista Bulgariassa

EKP:n neuvosto antoi 24.3.2016 Bulgarian keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2016/19.

EKP:n lausunto jälkimarkkinakelpoisiin velkapapereihin sovellettavasta sääntelystä Ranskassa

EKP:n neuvosto antoi 30.3.2016 Ranskan valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2016/20.

EKP:n lausunto Itävallan maksuosuudesta Kansainvälisen valuuttarahaston katastrofinhallinta- ja hätäapurahastoon

EKP:n neuvosto antoi 6.4.2016 Itävallan valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2016/21.

EKP:n lausunto ehdotuksesta neuvoston päätökseksi toimenpiteistä euroalueen yhtenäisen edustuksen asteittaiseksi aikaansaamiseksi Kansainvälisessä valuuttarahastossa

EKP:n neuvosto antoi 6.4.2016 EU:n neuvoston pyynnöstä lausunnon CON/2016/22.

EKP:n lausunto rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjumisesta Sloveniassa

EKP:n neuvosto antoi 13.4.2016 Slovenian valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2016/23.

EKP:n lausunto Banka Slovenijen liiketoiminnan tilintarkastuksesta

EKP:n neuvosto antoi 18.4.2016 Slovenian valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2016/24.

EKP:n lausunto eurosetelien aitouden ja kunnon tarkastamisesta sekä kiertoon palauttamisesta

EKP:n neuvosto antoi 20.4.2016 Italian keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2016/25.

EKP:n lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen N:o 806/2014 muuttamisesta eurooppalaisen talletussuojajärjestelmän perustamiseksi

EKP:n neuvosto antoi 20.4.2016 EU:n neuvoston pyynnöstä lausunnon CON/2016/26.

Tilastot

Vuoden 2015 raportit tilastojen laadusta

EKP:n neuvosto hyväksyi 30.3.2016 julkaistaviksi vuoden 2015 laaturaportit euroalueen maksutasetta ja ulkomaista varallisuutta koskevista tilastoista sekä euroalueen neljännesvuosittaisesta rahoitustilinpidosta. Molemmat raportit ovat luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKPJ:n tilastokomitean vuosiraportti yksityiskohtaisten luottotietojen keruun

EKP:n neuvosto tutustui 14.4.2016 vuoden 2015 väliraporttiin yksityiskohtaisten luottotietojen keruun valmistelujen edistymisestä. Raportti on laadittu valmistelevien toimien järjestämisestä yksityiskohtaisten luottotietojen keräämiseksi Euroopan keskuspankkijärjestelmässä annetun päätöksen EKP/2014/6 artiklan 3 kohdan 2 mukaisesti.

Pankkivalvonta

EKP:n päätökset valvottavien yhteisöjen merkittävyydestä

EKP:n neuvosto teki 24.3.2016 päätöksiä useiden valvottavien yhteisöjen merkittävyydestä. Luettelo merkittävistä valvottavista yhteisöistä (viimeisin päivitys 1.1.2016) on luettavissa EKP:n verkkosivulla.

Ohjeet pääomainstrumenttien hyväksyttävyyttä ensisijaisen lisäpääoman tai toissijaisen pääoman instrumenteiksi koskevasta arviointimenettelystä

EKP:n neuvosto antoi 5.4.2016 ohjeet menettelystä, jota EKP:n tulee noudattaa arvioidessaan pääomainstrumenttien hyväksyttävyyttä ensisijaisen lisäpääoman tai toissijaisen pääoman instrumenteiksi. Ohjeissa täsmennetään myös, mitä tietoja merkittäviksi luokiteltujen valvottavien luottolaitosten on annettava, jos ne sisällyttävät kyseisiä instrumentteja ensisijaiseen lisäpääomaansa tai toissijaiseen pääomaansa. Ohjeet julkaistaan EKP:n verkkosivuilla.

Yhteyshenkilöt