Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az EKB Kormányzótanácsának döntései (a kamatdöntésen kívül)

2016. április

Piaci műveletek

Módosító jogszabály a közszektort érintő vásárlási programhoz

A Kormányzótanács 2016. április 18-án elfogadta a közszektor eszközeinek másodpiacon történő megvásárlására vonatkozó programról szóló (EU) 2015/774 határozatot (EKB/2015/10) módosító EKB/2016/8 határozatot. A módosítás jogerőre emeli a Kormányzótanács 2016. március 10-én hozott határozatait, amelyek növelik a kiterjesztett eszközvásárlási program vásárlásainak ütemét, és ennek megfelelően korrigálják a közszektor vásárlási programjának a kibocsátóra és a kibocsátásbeli részesedésre vonatkozó paramétereit. A határozat az EKB weboldalán olvasható.

A vállalati szektor vásárlási programjának műveleti aspektusai

A Kormányzótanács 2016. április 21-én döntést hozott a 2016. március 10-én az eszközvásárlási program kiegészítő elemeként bevezetett, a vállalati szektort érintő vásárlási programra vonatkozó több műveleti jellemzőről. Ezekről részletesebb tájékoztatás, valamint a témára vonatkozó kérdések és válaszok az EKB weboldalán elérhető sajtóközleményben olvashatók.

Pénzügyi stabilitás és felügyelet

Az EKB „Európai pénzügyi integráció” című 2016. évi jelentése

A Kormányzótanács 2016. április 6-án közölte, hogy 2016. április 25-én az Európai Bizottság és az EKB európai pénzügyi piaci integrációról és stabilitásról szóló közös konferenciája alkalmából megjelenik a bank „Európai pénzügyi integráció” című jelentésének tizedik kiadása. Ebben ismertetik az euroövezeten belüli pénzügyi integráció helyzetét, és bemutatják az eurorendszer integrációt támogató tevékenységét, valamint több különleges témával is foglalkoznak.

Fizetési rendszerek, piaci infrastruktúra

A TARGET2-Securities (T2S) rendszerről szóló fázisjelentés

A Kormányzótanács 2016. március 18-án említést tett a 21. T2S fázisjelentésről, és jóváhagyta a jelentésben bemutatott átdolgozott migrációs tervet. Emellett a T2S felhasználói követelményeinek átdolgozott változatát is jóváhagyta. Mind a migrációs terv, mind a felhasználói követelményekről szóló anyag megtekinthető az EKB weboldalán. A Kormányzótanács ezen túlmenően úgy határozott, hogy a T2S pénzügyi helyzetéről szóló beszámolót is közzéteszik hamarosan az EKB weboldalán.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

Az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslatról szóló EKB-vélemény

A Kormányzótanács 2016. március 17-én elfogadta a CON/2016/15 véleményt, amelyet a Tanács felkérésére adott ki.

A ciprusi ingatlanátruházási szervezetek létrehozásáról és működéséről szóló EKB-vélemény

A Kormányzótanács 2016. március 17-én elfogadta a CON/2016/16 véleményt, amelyet a ciprusi pénzügyminiszter felkérésére adott ki.

A szövetkezeti bankok reformjáról, a nemteljesítő kölcsönök értékpapírosítására vonatkozó garanciarendszerről és az alternatív befektetési alapok hitelezési képességéről szóló EKB-vélemény, Olaszország

2016. március 24-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2016/17 véleményt, amelyet az olasz gazdasági és pénzügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

A jelzáloghitelek amortizációjára vonatkozó követelményekről szóló EKB-vélemény, Svédország

A Kormányzótanács 2016. március 24-én elfogadta a CON/2016/18 véleményt, amelyet a Finansinspektionen (svéd pénzügyi felügyelet) felkérésére bocsátott ki.

A pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló EKB-vélemény, Bulgária

A Kormányzótanács 2016. március 24-én elfogadta a CON/2016/19 véleményt, amelyet a Българска народна банка (Bolgár Nemzeti Bank) felkérésére bocsátott ki.

A hitelviszonyt megtestesítő átruházható értékpapírokra vonatkozó szabályozásról szóló EKB-vélemény, Franciaország

2016. március 30-án a Kormányzótanács elfogadta a CON/2016/20 véleményt, amelyet a francia államháztartási és pénzügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

Ausztriának a Nemzetközi Valutaalap katasztrófakezelési és -segítségnyújtási alapjához való hozzájárulásáról szóló EKB-vélemény

A Kormányzótanács 2016. április 6-án elfogadta a CON/2016/21 véleményt, amelyet az osztrák pénzügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

Az euroövezet Nemzetközi Valutaalapban való egységes képviseletének fokozatos megteremtésére irányuló intézkedések meghatározásáról szóló tanácsi határozat iránti javaslatról szóló EKB-vélemény

A Kormányzótanács 2016. április 6-án elfogadta a CON/2016/22 véleményt, amelyet a Tanács felkérésére adott ki.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló EKB-vélemény, Szlovénia

2016. április 13-án a Kormányzótanács elfogadta a CON/2016/23 véleményt, amelyet a szlovén pénzügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

A Banka Slovenije üzleti tevékenységének ellenőrzéséről szóló EKB-vélemény

2016. április 18-án a Kormányzótanács elfogadta a CON/2016/24 véleményt, amelyet a szlovén pénzügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

Az eurobankjegyek valódiság- és forgalomképesség szerinti vizsgálatáról, valamint forgalmáról szóló EKB-vélemény, Olaszország

A Kormányzótanács 2016. április 20-án elfogadta a CON/2016/25 véleményt, amelyet a Banca d’Italia felkérésére bocsátott ki.

A 806/2014/EU rendeletnek az európai betétbiztosítási rendszer létrehozása érdekében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslatról szóló EKB-vélemény

A Kormányzótanács 2016. április 20-án elfogadta a CON/2016/26 véleményt, amelyet a Tanács felkérésére adott ki.

Statisztika

2015. évi statisztikai adatminőségi jelentések

A Kormányzótanács 2016. március 30-án jóváhagyta az euroövezet 2015. évi fizetésimérleg- és nemzetközi befektetési pozíciójának statisztikáiról és a negyedéves pénzügyi beszámolókról szóló minőségi jelentésekben található értékelést. Ezt követően mindkét jelentést közzétették az EKB weboldalán.

A KBER Statisztikai Bizottságának éves fázisjelentése a részletesebb (granulált) hiteladatok gyűjtéséről

2016. április 14-én a Kormányzótanács említést tett a részletesebb (granulált) hitelezési adatgyűjtésre vonatkozó hosszabb távú rendszer előkészítő intézkedéseiről írott 2015. évi fázisjelentésről, amelyek az EKB/2014/6 határozat 3. cikke 2. bekezdésének megfelelően dolgoztak ki, amely a részletesebb hitelezési adatoknak a Központi Bankok Európai Rendszere (KBER) által történő gyűjtéséhez szükséges előkészítő intézkedések megszervezéséről szól.

Bankfelügyelet

EKB-határozatok a felügyelt hitelintézetek jelentőségéről

A Kormányzótanács 2016. március 24-én határozatokat hozott több felügyelt hitelintézet jelentőségéről. A felügyelt szervezetek aktualizált jegyzéke 2016. január 1-jei zárónappal megtalálható az EKB weboldalán.

A tőkeinstrumentumoknak kiegészítő alapvető (Tier 1) tőkeként és járulékos tőkeként (Tier 2) való minősítésének felülvizsgálatáról szóló nyilvános iránymutatás

A Kormányzótanács 2016. április 5-én nyilvános iránymutatást fogadott el, amelyben az EKB számára előír egy olyan eljárást, amely a tőkeinstrumentumok kiegészítő alapvető tőkeként (AT1) és járulékos tőkeként (T2) való minősítésének felülvizsgálata során alkalmazandó. Az iránymutatás azokat az információkat is meghatározza, amelyeket azoknak a jelentős felügyelt szervezetnek kell megadniuk, amelyek a rájuk vonatkozó AT1- és T2-tőke kiszámítása során beszámítják az említett instrumentumokat. A nyilvános iránymutatás az EKB weboldalán kerül közzétételre.