Odluke Upravnog vijeća ESB-a (osim odluka o utvrđivanju kamatnih stopa)

Listopad 2013.

EMBARGO

ZABRANA OBJAVE do 15.00 po srednjoeuropskom vremenu 18. listopada 2013.

Obavještavanje javnosti

Objavljivanje postupaka kojima je uređeno pružanje likvidnosne podrške u nuždi

Kako bi doprinijelo boljem razumijevanju uloge Upravnog vijeća u likvidnosnoj podršci u nuždi koju pružaju nacionalne središnje banke, Upravno je vijeće 16. listopada 2013. odlučilo objaviti postupovna pravila s tim u vezi. U tim pravilima detaljno se opisuju koraci koje je potrebno poduzeti i informacije koje je potrebno dostaviti Upravnom vijeću kako bi ono, u skladu s člankom 14.4. Statuta ESSB-a i ESB-a, ocijenilo je li likvidnosna podrška u nuždi nacionalnih središnjih banaka Eurosustava pojedinačnim kreditnim institucijama u suprotnosti s ciljevima i zadaćama Eurosustava. Ti se postupci mogu pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Tržišne operacije

Izmjene i dopune Opće dokumentacije ESB-a

Upravno vijeće donijelo je 26 rujna 2013. Odluku ESB/2013/35 o dodatnim mjerama koje se odnose na operacije refinanciranja Eurosustava i prihvatljivost instrumenata osiguranja, kao i Odluku ESB/2013/36 o dodatnim privremenim mjerama koje se odnose na operacije refinanciranja Eurosustava i prihvatljivost instrumenata osiguranja. Te odluke uključuju mjere za daljnje jačanje okvira za kontrolu rizika, koje je Upravno vijeće najavilo 18. srpnja 2013., i mjere za poboljšanje obveze izvještavanja o pojedinačnim kreditima u vezi s nekim vrijednosnim papirima osiguranim imovinom, kao što je najavljeno 9. rujna 2013. Osim toga, te odluke uključuju dodatne odredbe radi povećanja opće dosljednosti tog okvira i njegove provedbe u praksi, kao što je Upravno vijeće i najavilo tijekom 2013. Novi pravni akti, zajedno s priopćenjem za javnost s njima u vezi, mogu se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a i primjenjuju se od 1. listopada 2013., osim ako je drukčije predviđeno.

Platni sustavi i infrastruktura tržišta

Nov okvir za korisničku ocjenu sustava namire vrijednosnih papira i veza

Upravno je vijeće 19. rujna 2013. odobrilo nov okvir za ocjenu sustava namire vrijednosnih papira i veza za potrebe utvrđivanja njihove prihvatljivosti za korištenje u kreditnim operacijama Eurosustava. Novi će okvir zamijeniti okvir koji je u upotrebi od 1998. Novim okvirom za ocjenu postupci se pojednostavljuju, ali i dalje osiguravaju visok stupanj zaštite Eurosustava od gubitaka u izvršavanju kreditnih operacija. Novi okvir, zajedno s priopćenjem za javnost s njim u vezi, objavljen je na mrežnim stranicama ESB-a 27. rujna 2013.

Izmjene i dopune Smjernice u vezi sa sustavom TARGET2

Upravno je vijeće 26. rujna 2013. donijelo Smjernicu ESB/2013/37 o izmjeni Smjernice ESB/2012/27 od 5. prosinca 2012. o Transeuropskom automatiziranom sustavu ekspresnih novčanih transakcija u realnom vremenu na bruto načelu (TARGET 2). Smjernica će biti objavljena u Službenom listu Europske unije i na mrežnim stranicama ESB-a.

Ad hoc procjena jednog sustava namire vrijednosnih papira i veza s obzirom na standarde za korištenje sustava namire vrijednosnih papira u kreditnim operacijama Eurosustava

Upravno je vijeće 4. listopada 2013. odobrilo ocjenu prema kojoj su jedan sustav namire vrijednosnih papira te nove izravne i neizravne veze prihvatljivi za korištenje u kreditnim operacijama Eurosustava. Sveobuhvatni popisi prihvatljivih sustava namire vrijednosnih papira i veza mogu se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Savjetovanja o zakonodavstvu

Mišljenje ESB-a o mađarskom integriranom nadzornom okviru

Upravno je vijeće 7. listopada 2013. na zahtjev mađarskog Ministarstva nacionalnoga gospodarstva donijelo mišljenje CON/2013/71.

Mišljenje ESB-a o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o dostavi i kvaliteti statistike za postupak u slučaju makroekonomskih neravnoteža

Upravno je vijeće 10. listopada 2013. na zahtjev Europskog parlamenta i Vijeća Europske Unije donijelo mišljenje CON/2013/72.

Mišljenje ESB-a o mjerama za reorganizaciju banaka u Sloveniji

Upravno je vijeće 15. listopada 2013. na zahtjev slovenskog Ministarstva financija donijelo mišljenje CON/2013/73.

Statistika

Uredbe o monetarnoj i financijskoj statistici

Upravno je vijeće 24. rujna 2013. donijelo Uredbu ESB/2013/33 o bilanci sektora monetarnih financijskih institucija i Uredbu ESB/2013/34 o statistici kamatnih stopa koje primjenjuju monetarne financijske institucije. U obje uredbe, koje su preinačene radi jasnoće, ugrađeni su novi nacionalni računovodstveni standardi definirani u Uredbi (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Europskoj uniji. Uredbe će biti objavljene u Službenom listu Europske unije i na mrežnim stranicama ESB-a.

Kontaktni podatci za medije