Az EKB Kormányzótanácsának döntései (a kamatdöntésen kívül)

2013. október

EMBARGO

NEM TOVÁBBÍTHATÓ 2013. október 18., közép-európai idő szerint 15.00 óráig

Külső kommunikáció

A sürgősségi likviditási segítségnyújtást szabályozó eljárások közzététele

A Kormányzótanács annak érdekében, hogy világosabbá tegye, milyen szerepet játszik a nemzeti központi bankok (NKB-k) által nyújtott sürgősségi likviditási segítségben (SLS), 2013. október 16-án úgy döntött, hogy közzéteszi az erre vonatkozó eljárási szabályzatát. A szabályzat részletesen ismerteti, hogy milyen lépéseket kell tenni, és milyen információkat kell a Kormányzótanács rendelkezésére bocsátani ahhoz, hogy a testület a KBER és az EKB alapokmányának 14.4. cikke értelmében értékelhesse, hogy az eurorendszer NKB-i által az egyes hitelintézeteknek nyújtandó SLS összeegyeztethető-e az eurorendszer céljaival és feladataival. Az eljárások az EKB weboldalán olvashatók.

Piaci műveletek

Az EKB Általános dokumentációjának aktualizálása

2013. szeptember 26-án a Kormányzótanács elfogadta az eurorendszer refinanszírozási műveleteivel és a fedezetek elfogadhatóságával kapcsolatos további intézkedésekről szóló EKB/2013/35 határozatot, valamint az eurorendszer refinanszírozási műveleteivel és a fedezetek elfogadhatóságával kapcsolatos további átmeneti intézkedésekről szóló EKB/2013/36 határozatot. A határozatok többek között a kockázatkezelési keretrendszer további erősítését célzó, a Kormányzótanács által 2013. július 18-án bejelentett intézkedéseket, valamint a 2013. szeptember 9-i bejelentés szerinti, az egyes eszközalapú értékpapírokkal kapcsolatos hitelszintű adatszolgáltatási kötelezettségek javítására vonatkozó intézkedéseket tartalmazzák. A határozatokban ezenfelül a Kormányzótanács 2013 folyamán tett bejelentéseinek megfelelő, a keretrendszer és gyakorlati megvalósítása általános egységességének javítása érdekében hozott további rendelkezések is szerepelnek. Az új jogszabályok és a kapcsolódó sajtóközlemény az EKB weboldalán tekinthető meg. A jogszabályok ellenkező értelmű rendelkezés hiányában 2013. október 1-jével lépnek hatályba.

Fizetési rendszerek és piaci infrastruktúra

Az értékpapír-elszámolási rendszerek és a közöttük lévő kapcsolatok új, felhasználói értékelési keretrendszere

Az EKB Kormányzótanácsa 2013. szeptember 19-én jóváhagyta az értékpapír-elszámolási rendszereknek és kapcsolataiknak az eurorendszer hitelműveleteiben történő elfogadhatósága meghatározására szolgáló új értékelési keretrendszert, amely az 1998 óta érvényben lévő keretrendszert váltja fel. Az új értékelési keretrendszer egyszerűsített eljárásokat vezet be, ugyanakkor továbbra is nagyfokú védelmet biztosít az eurorendszer számára a hitelműveletei lebonyolítása során esetlegesen keletkező veszteségek ellen. Az új keretrendszer és a hozzá kapcsolódó sajtóközlemény 2013. szeptember 27-én jelent meg az EKB weboldalán.

A TARGET2 iránymutatás módosítása

2013. szeptember 26-án a Kormányzótanács elfogadta a transzeurópai automatizált valós idejű bruttó elszámolású rendszerről (TARGET2) szóló, 2012. december 5-i EKB/2012/27 iránymutatás módosításáról szóló EKB/2013/37 iránymutatást. Az iránymutatás az Európai Unió Hivatalos Lapjában és az EKB weboldalán jelenik meg.

Egy értékpapír-elszámolási rendszer és kapcsolatai eseti értékelése az ilyen rendszereknek az eurorendszer hitelműveleteiben történő használatára vonatkozó előírások tükrében

A Kormányzótanács 2013. október 4-én jóváhagyott és az eurorendszer hitelműveleteihez elfogadhatónak nyilvánított egy értékpapír-elszámolási rendszert és mindkét új, közvetlen és közvetett kapcsolatát. Az elfogadható értékpapír-elszámolási rendszerek és kapcsolatok átfogó listája megtalálható az EKB weboldalán.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

Az EKB véleménye az integrált magyar felügyeleti keretrendszerről

2013. október 7-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2013/71 véleményt, amelyet a magyar Nemzetgazdasági Minisztérium felkérésére bocsátott ki.

A makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljáráshoz kapcsolódó statisztikai adatok szolgáltatásáról és minőségéről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslatról szóló EKB vélemény

2013. október 10-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2013/72 véleményt, amelyet az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a szlovéniai bankreorganizációval kapcsolatos intézkedésekről

A Kormányzótanács 2013. október 15-én elfogadta a CON/2013/73 véleményt, amelyet a szlovén pénzügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

Statisztika

A monetáris és pénzügyi statisztikára vonatkozó rendeletek

Az EKB Kormányzótanácsa 2013. szeptember 24-én elfogadta a monetáris pénzügyi intézményi szektor összevont mérlegéről szóló EKB/2013/33 rendeletet és a monetáris pénzügyi intézmények által alkalmazott kamatlábakra vonatkozó statisztikákról szóló EKB/2013/34 rendeletet. Mindkét, az egyértelműség érdekében átdolgozott rendelet figyelembe veszi az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről szóló, 549/2013/EU rendeletében (2013. május 21.) meghatározott új nemzetiszámla-standardokat. A rendeletek az Európai Unió Hivatalos Lapjában és az EKB weboldalán jelennek meg.

Médiakapcsolatok