Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια)

Απρίλιος 2011

Οικονομική, νομισματική και χρηματοπιστωτική κατάσταση

Αντίδραση στις ανακοινώσεις των ιρλανδικών αρχών για το τραπεζικό σύστημα

Στις 31 Μαρτίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέφρασε την ικανοποίησή του αναφορικά με τα μέτρα που ανακοίνωσαν οι ιρλανδικές αρχές για την ενίσχυση του τραπεζικού συστήματος της Ιρλανδίας. Σχετικό δελτίο Τύπου διατίθεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Δραστηριότητες αγορών

Συντονισμένη παρέμβαση της Ομάδας των 7 στις αγορές συναλλάγματος

Στις 18 Μαρτίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη συμμετοχή του Ευρωσυστήματος σε συντονισμένη παρέμβαση της Ομάδας των 7 (G7) στις αγορές συναλλάγματος, η οποία έγινε κατόπιν αιτήματος των ιαπωνικών αρχών για τον περιορισμό της μεταβλητότητας της συναλλαγματικής ισοτιμίας του γιεν. Η σχετική κοινή δήλωση των υπουργών Οικονομικών και των διοικητών των κεντρικών τραπεζών των χωρών της Ομάδας των 7 που δημοσιεύθηκε εκείνη την ημέρα διατίθεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Πρωτοβουλία όσον αφορά τα στοιχεία για τη διάρθρωση δανείων που συνδέονται με τίτλους προερχόμενους από τιτλοποίηση

Μετά την απόφασή του τον Δεκέμβριο του 2010 σχετικά με τη θέσπιση απαιτήσεων όσον αφορά τα στοιχεία για τη διάρθρωση δανείων που συνδέονται με τίτλους προερχόμενους από τιτλοποίηση (asset-backed securities – ABS) οι οποίοι γίνονται αποδεκτοί ως ασφάλεια στις πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέφρασε, με επιστολή δήλωσης προθέσεων (letter of intent) η οποία διατίθεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ, την πρόθεση του Ευρωσυστήματος να χρησιμοποιήσει τη βάση δεδομένων που θα δημιουργηθεί για την επεξεργασία, την επαλήθευση και τη διαβίβαση στοιχείων για τη διάρθρωση δανείων που συνδέονται με τίτλους προερχόμενους από τιτλοποίηση. Σκοπός της εν λόγω πρωτοβουλίας είναι να δοθεί ώθηση στην ευρωπαϊκή αγορά ABS αποκαθιστώντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών στις αγορές ABS με την ενίσχυση της διαφάνειας και τη διευκόλυνση της αξιολόγησης κινδύνων που συνδέονται με αυτούς τους τίτλους οι οποίοι χρησιμοποιούνται ως ασφάλεια από τους αντισυμβαλλομένους του Ευρωσυστήματος σε πράξεις νομισματικής πολιτικής.

Μεταβολή ως προς την καταλληλότητα των χρεογράφων που εκδίδει ή εγγυάται η ιρλανδική κυβέρνηση

Στις 31 Μαρτίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να αναστείλει, μέχρι νεωτέρας, την εφαρμογή του ελάχιστου ορίου πιστοληπτικής διαβάθμισης που απαιτείται για την καταλληλότητα των ασφαλειών στο πλαίσιο των πιστοδοτικών πράξεων του Ευρωσυστήματος όσον αφορά όλα τα κυκλοφορούντα και νέα εμπορεύσιμα χρεόγραφα που εκδίδει ή εγγυάται η ιρλανδική κυβέρνηση. Σχετικό δελτίο Τύπου διατίθεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ. Την ίδια ημέρα το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη σχετική απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά με προσωρινά μέτρα που αφορούν την καταλληλότητα των εμπορεύσιμων χρεογράφων που εκδίδει ή εγγυάται η ιρλανδική κυβέρνηση (ΕΚΤ/2011/4). Η εν λόγω απόφαση διατίθεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Το πλαίσιο του Ευρωσυστήματος που διέπει τη σύσταση ασφαλειών (ενιαίος κατάλογος): ελάχιστο όριο για τις δανειακές απαιτήσεις

Στις 7 Απριλίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαίωσε την απόφαση που είχε λάβει τον Φεβρουάριο του 2005 (βλ. Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ – Φεβρουάριος 2005) για τον καθορισμό του ενιαίου ελάχιστου ορίου για τις δανειακές απαιτήσεις στις 500.000 ευρώ, αλλά αποφάσισε να συνδέσει την εισαγωγή αυτού του ελάχιστου ορίου με την υλοποίηση του CCBM2, η οποία είναι προγραμματισμένη για το 2013. Το CCBM2 είναι το νέο σύστημα διαχείρισης ασφαλειών το οποίο θα δώσει στο Ευρωσύστημα τη δυνατότητα να διαχειρίζεται τις ασφάλειες τόσο για τις εγχώριες όσο και για τις διασυνοριακές πράξεις.

Συστήματα πληρωμών και υποδομές αγοράς

TARGET2-Securities

Στις 20 Απριλίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο αξιολόγησε την πρόοδο που έχει σημειωθεί στο πρόγραμμα TARGET2-Securities (T2S). Περισσότερες πληροφορίες θα δημοσιευθούν προσεχώς στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ, στην ενότητα Τ2S.

Συμβουλές στον τομέα της νομοθεσίας

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την πρόληψη καθυστερήσεων πληρωμών στη Σλοβενία

Στις 18 Μαρτίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την εν λόγω γνώμη (CON/2011/25), κατόπιν αιτήματος του υπουργείου Οικονομικών της Σλοβενίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τροποποιήσεις της νομοθεσίας για το αμετάκλητο του διακανονισμού και για τις συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας στη Ρουμανία

Στις 23 Μαρτίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την εν λόγω γνώμη (CON/2011/26), κατόπιν αιτήματος της Banca Naţională a României.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με νομοθετικές διατάξεις περί καλυμμένων αξιογράφων στην Κύπρο

Στις 23 Μαρτίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την εν λόγω γνώμη (CON/2011/27), κατόπιν αιτήματος του υπουργείου Οικονομικών της Κύπρου.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την κατάργηση του καθήκοντος της Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique να ενεργεί ως κεντρικό καταθετήριο πράξεων διαμαρτύρησης 

Στις 25 Μαρτίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την εν λόγω γνώμη (CON/2011/28), κατόπιν αιτήματος της Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique εκ μέρους του υπουργείου Δικαιοσύνης του Βελγίου.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την επιβολή ειδικού φόρου τράπεζας και με τη δημιουργία ανεξάρτητου ταμείου χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στην Κύπρο

Στις 4 Απριλίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την εν λόγω γνώμη (CON/2011/29), κατόπιν αιτήματος του υπουργείου Οικονομικών της Κύπρου.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τη χρηματοδότηση κεντρικού μητρώου αριθμών τραπεζικών λογαριασμών στο Βέλγιο

Στις 6 Απριλίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την εν λόγω γνώμη (CON/2011/30), κατόπιν αιτήματος του υπουργείου Οικονομικών του Βελγίου.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με φόρο επί της συνολικής αξίας του ισολογισμού τράπεζας στη Σλοβενία

Στις 6 Απριλίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την εν λόγω γνώμη (CON/2011/31), κατόπιν αιτήματος του υπουργείου Οικονομικών της Σλοβενίας.

Γνώμη της ΕΚΤ αναφορικά με πρόταση κανονισμού σχετικά με την καθιέρωση τεχνικών απαιτήσεων για τις μεταφορές πίστωσης και τις άμεσες χρεώσεις σε ευρώ

Στις 7 Απριλίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την εν λόγω γνώμη (CON/2011/32), κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με σχέδιο Συντάγματος της Ουγγαρίας όσον αφορά τη Magyar Nemzeti Bank 

Στις 12 Απριλίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την εν λόγω γνώμη (CON/2011/33), κατόπιν αιτήματος του υπουργείου Δημόσιας Διοίκησης και Δικαιοσύνης της Ουγγαρίας και του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας της Ουγγαρίας.

Γνώμη της EKT σχετικά με το νομικό πλαίσιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και με τροποποιήσεις του πλαισίου για την ενίσχυση της ρευστότητας της ελληνικής οικονομίας συνεπεία της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης 

Στις 13 Απριλίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την εν λόγω γνώμη (CON/2011/34), κατόπιν αιτήματος του υπουργείου Οικονομικών της Ελλάδας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τη διαδικασία διαχείρισης του κινδύνου διακανονισμού για συστήματα καθαρού διακανονισμού στη Ρουμανία

Στις 13 Απριλίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την εν λόγω γνώμη (CON/2011/35), κατόπιν αιτήματος της Banca Naţională a României.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τροποποιήσεις του καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος

Στις 14 Απριλίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την εν λόγω γνώμη (CON/2011/36), κατόπιν αιτήματος της Τράπεζας της Ελλάδος.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τροποποιήσεις της διοικητικής δομής της Oesterreichische Nationalbank

Στις 20 Απριλίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την εν λόγω γνώμη (CON/2011/38), κατόπιν αιτήματος του υπουργείου Οικονομικών της Αυστρίας.

Στατιστικά θέματα

Εκθέσεις σχετικά με την ποιότητα των στατιστικών στοιχείων για το 2010

Στις 18 Μαρτίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την ετήσια αξιολόγηση όσον αφορά τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των διαφόρων ειδών στατιστικών στοιχείων που καταρτίζονται από το Ευρωσύστημα βάσει νομικής πράξης της ΕΚΤ. Ενέκρινε επίσης τη δημοσίευση της έκθεσης ποιότητας για το 2010 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία του ισοζυγίου πληρωμών και της διεθνούς επενδυτικής θέσης της ζώνης του ευρώ, καθώς και της έκθεσης σχετικά με τα νομισματικά και χρηματοπιστωτικά στατιστικά στοιχεία. Οι δύο αυτές εκθέσεις, οι οποίες συντάχθηκαν σύμφωνα με το Πλαίσιο Ποιότητας Στατιστικών Στοιχείων της ΕΚΤ ("ECB Statistics Quality Framework"), διατίθενται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Εταιρική διακυβέρνηση

Πρόγραμμα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Γενικού Συμβουλίου της ΕΚΤ για το 2012 και το 2013

Στις 31 Μαρτίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε το πρόγραμμα συνεδριάσεών του για το 2012 και το 2013. Το Γενικό Συμβούλιο επίσης ενέκρινε το πρόγραμμα συνεδριάσεών του για την ίδια περίοδο. Σχετικό δελτίο Τύπου διατίθεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Έκδοση τραπεζογραμματίων

Νομικό πλαίσιο για την προμήθεια τραπεζογραμματίων ευρώ

Στις 18 Μαρτίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/3 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2004/18 σχετικά με την προμήθεια τραπεζογραμματίων ευρώ. Η κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/3 προβλέπει ότι η εφαρμογή της ενιαίας διαδικασίας δημοπράτησης του Ευρωσυστήματος θα αρχίσει το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2014.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου