Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

April 2011

Gospodarske, denarne in finančne razmere

Odziv na napovedi irskih oblasti v zvezi z bančnim sistemom

Svet ECB je 31. marca 2011 pozdravil ukrepe, ki so jih irske oblasti napovedale za krepitev bančnega sistema na Irskem. S tem povezano sporočilo za javnost je objavljeno na spletni strani ECB.

Tržne operacije

Skupni poseg skupine G7 na deviznih trgih

Svet ECB je 18. marca 2011 odobril udeležbo Eurosistema v skupnem posegu skupine G7 na deviznih trgih, ki je bil oblikovan na zahtevo japonskih oblasti za omejitev nihanja deviznega tečaja jena. Skupna izjava za javnost, ki so jo finančni ministri in guvernerji centralnih bank skupine G7 sprejeli na ta dan, je objavljena na spletni strani ECB.

Pobuda za informacije na ravni posameznih posojil pri kolateraliziranih vrednostnih papirjih

Svet ECB je v pismu o nameri, ki je objavljeno na spletni strani ECB, napovedal, da bo na osnovi decembra 2010 sprejete odločitve o uvedbi zahtev za poročanje informacij na ravni posameznih posojil pri kolateraliziranih vrednostnih papirjih, ki se sprejemajo kot zavarovanje v kreditnih operacijah Eurosistema, uporabljal podatkovno skladišče, ki bo ustanovljeno za obdelavo, preverjanje in prenos podatkov o posameznih posojilih pri kolateraliziranih vrednostnih papirjih. Namen te pobude je izboljšati preglednost trgovanja s kolateraliziranimi vrednostnimi papirji, ki jih nasprotne stranke Eurosistema uporabljajo v operacijah denarne politike, in omogočiti učinkovito ocenjevanje z njimi povezanih tveganj ter tako obnoviti zaupanje vlagateljev v trge kolateraliziranih vrednostnih papirjev in prispevati k zagonu delovanja evropskega trga s temi papirji.

Sprememba primernosti dolžniških instrumentov, ki jih izdaja ali zanje jamči irska država

Svet ECB je 31. marca 2011 sklenil, da do nadaljnjega ne bo uporabljal spodnjega bonitetnega praga kot zahteve za primernost zavarovanja v kreditnih operacijah Eurosistema za vse obstoječe in nove dolžniške tržne instrumente, ki jih je irska država izdala ali jamči zanje. S tem povezano sporočilo za javnost je objavljeno na spletni strani ECB. Istega dne je Svet ECB sprejel s tem povezan Sklep ECB o začasnih ukrepih glede primernosti tržnih dolžniških instrumentov, ki jih izdaja ali zanje jamči irska država (ECB/2011/4). Sklep je objavljen na spletni strani ECB.

Sistem zavarovanja terjatev Eurosistema (enotna lista): spodnja meja za velikost bančnih posojil

Svet ECB je 7. aprila 2011 potrdil sklep, ki ga je sprejel februarja 2005 (glej Sklepi Sveta ECB – februar 2005), da bo enotna spodnja meja za velikost bančnih posojil določena na ravni 500.000 EUR. Svet je obenem sklenil, da bo uvedbo te zahteve povezal z vzpostavitvijo sistema CCBM2, ki je predvidena za leto 2013. CCBM2 je novi sistem upravljanja z zavarovanjem terjatev centralnih bank, ki bo Eurosistemu omogočil, da upravlja zavarovanja tako za domače kot tudi za čezmejne operacije.

Plačilni sistemi in tržna infrastruktura

TARGET2-Securities

Svet ECB je 20. aprila 2011 obravnaval dosedanji potek programa TARGET2-Securities (T2S). Podrobnejše informacije bodo kmalu objavljene v razdelku o T2S na spletni strani ECB.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o preprečevanju zamud pri plačilih v Sloveniji

Svet ECB je 18. marca 2011 to mnenje sprejel na zahtevo slovenskega ministrstva za finance (CON/2011/25).

Mnenje ECB o spremembah predpisov o dokončnosti poravnave in o dogovorih o finančnem zavarovanju v Romuniji

Svet ECB je 23. marca 2011 to mnenje sprejel na zahtevo centralne banke Banca Naţională a României (CON/2011/26).

Mnenje ECB o zakonodaji v zvezi s kritimi obveznicami na Cipru

Svet ECB je 23. marca 2011 to mnenje sprejel na zahtevo ciprskega ministrstva za finance (CON/2011/27).

Mnenje ECB o odpravi naloge centralne banke Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, da deluje kot centralni depozitar za protestne listine

Svet ECB je 25. marca 2011 to mnenje sprejel na zahtevo centralne banke Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, ki je za mnenje zaprosila v imenu belgijskega ministrstva za pravosodje (CON/2011/28).

Mnenje ECB o posebnem davku za banke in o ustanovitvi neodvisnega sklada za finančno stabilnost na Cipru

Svet ECB je 4. aprila 2011 to mnenje sprejel na zahtevo ciprskega ministrstva za finance (CON/2011/29).

Mnenje ECB o financiranju centralnega registra številk bančnih računov v Belgiji

Svet ECB je 6. aprila 2011 to mnenje sprejel na zahtevo belgijskega ministrstva za finance (CON/2011/30).

Mnenje ECB o davku na bilančno vsoto bank v Sloveniji

Svet ECB je 6. aprila 2011 to mnenje sprejel na zahtevo slovenskega ministrstva za finance (CON/2011/31).

Mnenje ECB o predlogu uredbe o uvedbi tehničnih zahtev za kreditna plačila in direktne obremenitve v eurih

Svet ECB je 7. aprila 2011 to mnenje sprejel na zahtevo Sveta Evropske unije (CON/2011/32).

Mnenje ECB o predlogu madžarske ustave v zvezi s centralno banko Magyar Nemzeti Bank

Svet ECB je 12. aprila 2011 to mnenje sprejel na zahtevo madžarskega ministrstva za javno upravo in pravosodje ter ministrstva za nacionalno gospodarstvo (CON/2011/33).

Mnenje ECB o pravnem okviru za sklad za posojila in konsignacijo ter o spremembah sheme za krepitev likvidnosti grškega gospodarstva po mednarodni finančni krizi

Svet ECB je 13. aprila 2011 to mnenje sprejel na zahtevo grškega ministrstva za finance (CON/2011/34).

Mnenje ECB o postopku upravljanja s poravnalnim tveganjem za sisteme neto poravnave v Romuniji

Svet ECB je 13. aprila 2011 to mnenje sprejel na zahtevo centralne banke Banca Naţională a României (CON/2011/35).

Mnenje ECB o spremembah statuta centralne banke Bank of Greece

Svet ECB je 14. aprila 2011 to mnenje sprejel na zahtevo centralne banke Bank of Greece (CON/2011/36).

Mnenje ECB o spremembah strukture upravljanja v centralni banki Oesterreichische Nationalbank

Svet ECB je 20. aprila 2011 to mnenje sprejel na zahtevo avstrijskega ministrstva za finance (CON/2011/38).

Statistika

Poročila o kakovosti statističnih podatkov v letu 2010

Svet ECB je 18. marca 2011 odobril redno letno oceno razpoložljivosti in kakovosti različnih vrst statističnih podatkov, ki jih zbira Eurosistem na osnovi pravnega akta ECB. Odobril je tudi objavo poročila o kakovosti statističnih podatkov o plačilni bilanci in stanju mednarodnih naložb v letu 2010 ter poročila o denarni in finančni statistiki. Obe poročili, ki sta bili pripravljeni v skladu z okvirom ECB za kakovost statističnih podatkov, sta objavljeni na spletni strani ECB.

Upravljanje in vodenje

Koledar sej Sveta ECB in Razširjenega sveta ECB v letih 2012 in 2013

Svet ECB je 31. marca 2011 odobril koledar sej v letih 2012 in 2013. Svoj koledar sej za to obdobje je odobril tudi Razširjeni svet. S tem povezano sporočilo za javnost je objavljeno na spletni strani ECB.

Izdajanje bankovcev

Pravni okvir za naročila eurobankovcev

Svet ECB je 18. marca 2011 sprejel Smernico ECB/2011/3 o spremembah Smernice ECB/2004/18 o naročilih eurobankovcev. Nova smernica predvideva, da se bo enotni razpisni postopek Eurosistema začel izvajati najkasneje 1. januarja 2014.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije