Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az EKB Kormányzótanácsának határozatai (a kamatdöntésen kívül)

2011. április

Gazdasági, monetáris és pénzügyi helyzet

Válasz az ír hatóságok bankrendszert érintő bejelentéseire

2011. március 31-én a Kormányzótanács üdvözölte az ír hatóságok által bejelentett, az ír bankrendszer megerősítését célzó intézkedéseket. A vonatkozó sajtóközlemény az EKB weboldalán olvasható.

Piaci műveletek

A G7-országok összehangolt devizapiaci intervenciója

A Kormányzótanács 2011. március 18-án jóváhagyta az eurorendszer részvételét a G7-országok összehangolt devizapiaci intervenciójában, amelyet a japán hatóságok kérésére indítottak annak érdekében, hogy korlátozzák a jen árfolyamának volatilitását. A G7-országok pénzügyminisztereinek és jegybankelnökeinek erre vonatkozó, azonos dátummal kiadott közös nyilatkozata elérhető az EKB weboldalán.

Az eszközalapú értékpapírokra vonatkozó hitelszintű kezdeményezés

Miután a Kormányzótanács 2010 decemberében úgy döntött, hogy az eurorendszer hitelműveletei során fedezetként elfogadott eszközalapú értékpapírokra (ABS) hitelenkénti adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő („ABS hitelszintű kezdeményezés”), az EKB weboldalán szándéknyilatkozatot tett közzé az eurorendszer azon szándékáról, hogy a hitelszintű ABS-adatok feldolgozására, ellenőrzésére és továbbítására létrehozandó adattárat maga is hasznosítani kívánja. Az ABS hitelszintű kezdeményezés arra irányul, hogy az átláthatóság javításával és az eurorendszertagok által a monetáris politikai műveletek során fedezetként használt ABS értékpapírok kockázatértékelésének megkönnyítésével lökést adjon az ABS európai piacának, s ezzel helyreállítsa a befektetői bizalmat ezen a piaci szegmensen.

Az ír kormány által kibocsátott vagy garantált adósságinstrumentumok elfogadhatóságát érintő változások

A Kormányzótanács 2011. március 31-én úgy döntött, hogy az ír kormány által kibocsátott vagy garantált minden fennálló vagy új forgalomképes adósságinstrumentum esetében további értesítésig felfüggeszti a minimális hitelminősítési küszöb alkalmazását az eurorendszer hitelműveleteire vonatkozó fedezeti követelményekben. A vonatkozó sajtóközlemény az EKB weboldalán olvasható. Ugyanezen a napon a Kormányzótanács elfogadta az Európai Központi Bank kapcsolódó határozatát az ír kormány által kibocsátott vagy garantált forgalomképes adósságinstrumentumok elfogadhatóságához kapcsolódó átmeneti intézkedésekről (EKB/2011/4). A határozat az EKB weboldalán olvasható.

Az eurorendszer fedezeti rendszere (egységes lista): a hitelkövetelések alsó küszöbértéke

2011. április 7-én a Kormányzótanács megerősítette 2005. februári határozatát (lásd: Az EKB Kormányzótanácsának határozatai – 2005. február), amely a hitelkövetelésekre előírt közös alsó küszöbértéket 500 000 €-ban állapítja meg, azonban úgy döntött, hogy a küszöbérték bevezetését a CCBM2 rendszer 2013 folyamán tervezett megvalósításához köti. A CCBM2 rövidítéssel fémjelzett új fedezetkezelési rendszer mind a belföldi, mind a határon átnyúló műveletek esetében lehetővé teszi az eurorendszer számára a fedezetkezelést.

Fizetési rendszerek és piaci infrastruktúra

TARGET2-Értékpapír

A Kormányzótanács 2011. április 20-án áttekintette a TARGET2-Értékpapír (T2É) programban elért eredményeket. Erről hamarosan az EKB weboldalának T2É menüpontjában olvasható bővebb tájékoztatás.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

Az EKB véleménye a fizetési késedelmek megelőzéséről Szlovéniában

2011. március 18-án a Kormányzótanács elfogadta a fenti véleményt (CON/2011/25), amelyet a szlovén pénzügyminisztérium felkérésére fogalmazott meg.

Az EKB véleménye az elszámolások véglegességéről és a pénzügyi biztosítéki megállapodásokról szóló romániai jogszabályok módosításairól

2011. március 23-án a Kormányzótanács elfogadta a fenti véleményt (CON/2011/26), amelyet a Banca Naţională a României felkérésére fogalmazott meg.

Az EKB véleménye a fedezett kötvényekkel kapcsolatos ciprusi jogszabályokról

2011. március 23-án a Kormányzótanács elfogadta a fenti véleményt (CON/2011/27), amelyet a ciprusi pénzügyminisztérium felkérésére fogalmazott meg.

Az EKB véleménye a Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique óvások központi letéttáraként betöltött szerepének megszüntetéséről

2011. március 25-én a Kormányzótanács elfogadta a fenti véleményt (CON/2011/28), amelyet a belga pénzügyminisztériumot képviselő Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique felkérésére fogalmazott meg.

Az EKB véleménye a banki különadóról és egy független pénzügyi stabilitási alap létrehozásáról Cipruson

2011. április 4-én a Kormányzótanács elfogadta a fenti véleményt (CON/2011/29), amelyet a ciprusi pénzügyminisztérium felkérésére fogalmazott meg.

Az EKB véleménye a belga központi bankszámlaszám-nyilvántartó finanszírozásáról

2011. április 6-án a Kormányzótanács elfogadta a fenti véleményt (CON/2011/30), amelyet a belga pénzügyminisztérium felkérésére fogalmazott meg.

Az EKB véleménye a bankok mérlegfőösszegére vetített szlovén adóról

2011. április 6-án a Kormányzótanács elfogadta a fenti véleményt (CON/2011/31), amelyet a szlovén pénzügyminisztérium felkérésére fogalmazott meg.

Az EKB véleménye az euroátutalások és -beszedések technikai követelményeinek megállapításáról szóló rendelet iránti javaslatról

2011. április 7-én a Kormányzótanács elfogadta a fenti véleményt (CON/2011/32), amelyet az Európai Unió Tanácsának felkérésére fogalmazott meg.

Az EKB véleménye a magyar Alaptörvény tervezetének a Magyar Nemzeti Bankra vonatkozó rendelkezéseiről

2011. április 12-én a Kormányzótanács elfogadta a fenti véleményt (CON/2011/33), amelyet a magyar Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, valamint a magyar Nemzetgazdasági Minisztérium felkérésére fogalmazott meg.

Az EKB véleménye a Hitel és Konszignációs Alap jogi keretrendszeréről és a nemzetközi pénzügyi válságot követően a görög gazdaság likviditását elősegítő rendszer módosításairól

2011. április 13-án a Kormányzótanács elfogadta a fenti véleményt (CON/2011/34), amelyet a görög pénzügyminisztérium felkérésére fogalmazott meg.

Az EKB véleménye a romániai nettó elszámolási rendszerek elszámolásikockázat-kezelési eljárásáról

2011. április 13-án a Kormányzótanács elfogadta a fenti véleményt (CON/2011/35), amelyet a Banca Naţională a României felkérésére fogalmazott meg.

Az EKB véleménye a Görög Nemzeti Bank alapokmányának módosításairól

2011. április 14-én a Kormányzótanács elfogadta a fenti véleményt (CON/2011/36), amelyet a Görög Nemzeti Bank felkérésére fogalmazott meg.

Az EKB véleménye az Oesterreichische Nationalbank irányítási struktúrájának módosításairól

2011. április 20-án a Kormányzótanács elfogadta a fenti véleményt (CON/2011/38), amelyet az osztrák pénzügyminisztérium felkérésére fogalmazott meg.

Statisztikai adatok

A statisztikák minőségéről szóló 2010. évi jelentések

A Kormányzótanács 2011. március 18-án jóváhagyta az eurorendszer által az EKB jogi aktusa alapján összeállított különféle statisztikák elérhetőségére és minőségére vonatkozó éves értékelést, ugyanakkor engedélyezte az euroövezet mérlegére és nemzetközi befektetési pozíciójára vonatkozó statisztikák minőségéről szóló 2010. évi jelentés, valamint a monetáris és pénzügyi statisztikákról szóló jelentés közzétételét. Az EKB statisztikai minőségi keretrendszerének (ECB Statistics Quality Framework) megfelelően elkészített mindkét jelentés elérhető az EKB weboldalán.

Szervezetirányítási rendszer

Az EKB Kormányzótanácsa és Általános Tanácsa üléseinek tervezett időpontjai 2012-ben és 2013-ban

A Kormányzótanács 2011. március 31-én elfogadta a 2012. és 2013. naptári évre vonatkozó ülésezési rendjét. Az Általános Tanács szintén elfogadta az erre az időszakra vonatkozó ülésezési rendjét. A vonatkozó sajtóközlemény az EKB weboldalán olvasható.

Bankjegykibocsátás

Az eurobankjegyek beszerzésének jogi keretrendszere

A Kormányzótanács 2011. március 18-án elfogadta az Európai Központi Bank iránymutatását az eurobankjegyek beszerzéséről szóló EKB/2004/18 iránymutatás módosításáról (EKB/2011/3). Az iránymutatás módosítása szerint az eurorendszer egységes pályázati eljárásának alkalmazását legkésőbb 2014. január 1-jén meg kell kezdeni.

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok