Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2011 m. balandžio mėn.

Ekonominė, pinigų ir finansinė padėtis

Reakcija į Airijos valdžios institucijų pranešimus dėl bankų sistemos

2011 m. kovo 31 d. Valdančioji taryba palankiai įvertino Airijos valdžios institucijų paskelbtas priemones Airijos bankų sistemai stiprinti. Susijęs pranešimas spaudai paskelbtas ECB svetainėje.

Rinkos operacijos

Bendra G7 intervencija į užsienio valiutų rinkas

2011 m. kovo 18 d. Valdančioji taryba patvirtino Eurosistemos dalyvavimą bendroje G7 intervencijoje į užsienio valiutų rinkas, kuri buvo pradėta Japonijos valdžios institucijų prašymu siekiant apriboti jenos kurso kintamumą. Tą dieną paskelbtą susijusį G7 finansų ministrų ir centrinių bankų valdytojų bendrą pareiškimą galima rasti ECB svetainėje.

Iniciatyva dėl informacijos apie visas paskolas pateikimo turtu užtikrintų vertybinių popierių tinkamumui įvertinti

Vadovaudamasi savo sprendimu, priimtu 2010 m. gruodžio mėn., dėl informacijai apie visas paskolas, kuri bus naudojama vertinant, ar turtu užtikrinti vertybiniai popieriai tinka būti įkaitu atliekant Eurosistemos kredito operacijas, taikytinų reikalavimų nustatymo, Valdančioji taryba, pateikdama ketinimų protokolą, kurį galima rasti ECB svetainėje, išreiškė Eurosistemos ketinimą pasinaudoti duomenų saugykla, kuri bus nustatyta apdoroti, tikrinti ir perduoti visų paskolų duomenis tikrinant turtu užtikrintų vertybinių popierių tinkamumą. Iniciatyvos dėl informacijos apie visas paskolas pateikimo turtu užtikrintų vertybinių popierių tinkamumui įvertinti tikslas – padėti išjudinti Europos turtu užtikrintų vertybinių popierių rinką didinant skaidrumą, palengvinant turtu užtikrintų vertybinių popierių, kuriuos Eurosistemos sandorių šalys naudoja kaip įkaitą atlikdamos pinigų politikos operacijas, rizikos vertimą ir taip atkuriant investuotojų pasitikėjimą turtu užtikrintų vertybinių popierių rinkomis.

Airijos Vyriausybės išleistų arba garantuotų skolos priemonių tinkamumo pakeitimas

2011 m. kovo 31 d. Valdančioji taryba nusprendė laikinai, iki tolesnio pranešimo, sustabdyti minimalios kredito reitingo ribos taikymą Eurosistemos kredito operacijoms tinkamo įkaito reikalavimams Airijos Vyriausybės išleistų arba garantuotų esamų ir naujų antrinę rinką turinčių skolos priemonių atveju. Susijęs pranešimas spaudai paskelbtas ECB svetainėje. Tą pačią dieną Valdančioji taryba priėmė susijusį ECB sprendimą dėl laikinų priemonių dėl Airijos Vyriausybės išleistų arba garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių tinkamumo (ECB/2011/4). Šis sprendimas paskelbtas ECB svetainėje.

Eurosistemos įkaito pateikimo sistema (bendras sąrašas): kredito reikalavimų minimali riba

2011 m. balandžio 7 d. Valdančioji taryba patvirtino savo sprendimą, priimtą 2005 m. vasario mėn. (žr. ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai – 2005 m. vasario mėn.), kad kredito reikalavimų bendra minimali riba turėtų būti 500 000 eurų, tačiau nusprendė šios minimalios ribos įvedimą susieti su CCBM2, kurią planuojama įgyvendinti per 2013 metus. CCBM2 – tai nauja įkaito valdymo sistema, sukurta tam, kad Eurosistema galėtų valdyti vietinių ir tarptautinių operacijų įkaitus.

Mokėjimo sistemos ir rinkos infrastruktūra

TARGET2-Securities

2011 m. balandžio 20 d. Valdančioji taryba svarstė TARGET2-Securities (T2S) programos įgyvendinimo pažangą. Daugiau informacijos bus netrukus paskelbta ECB svetainės T2S dalyje.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl mokėjimų vėlavimo prevencijos Slovėnijoje

2011 m. kovo 18 d. Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę Slovėnijos finansų ministerijos prašymu (CON/2011/25).

ECB nuomonė dėl teisės aktų dėl atsiskaitymų baigtinumo ir finansinio užtikrinimo susitarimų pakeitimų Rumunijoje

2011 m. kovo 23 d. Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę Banca Naţională a României prašymu (CON/2011/26).

ECB nuomonė dėl teisės aktų, susijusių su padengtomis obligacijomis Kipre

2011 m. kovo 23 d. Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę Kipro finansų ministerijos prašymu (CON/2011/27).

ECB nuomonė dėl Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique kaip protestų dėl atsisakymo akceptuoti (apmokėti) centrinio depozitoriumo funkcijos panaikinimo

2011 m. kovo 25 d. Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, veikiančio Belgijos teisingumo ministerijos vardu, prašymu (CON/2011/28).

ECB nuomonė dėl specialaus bankų mokesčio ir dėl savarankiško finansinio stabilumo fondo įsteigimo Kipre

2011 m. balandžio 4 d. Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę Kipro finansų ministerijos prašymu (CON/2011/29).

ECB nuomonė dėl banko sąskaitų numerių centrinio registro finansavimo Belgijoje

2011 m. balandžio 6 d. Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę Belgijos finansų ministerijos prašymu (CON/2011/30).

ECB nuomonė dėl visai banko balanso vertei taikytino mokesčio Slovėnijoje

2011 m. balandžio 6 d. Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę Slovėnijos finansų ministerijos prašymu (CON/2011/31).

ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl Reglamento, kuriuo nustatomi kredito pervedimo ir tiesioginio debeto operacijų eurais techniniai reikalavimai

2011 m. balandžio 7 d. Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę Europos Sąjungos Tarybos prašymu (CON/2011/32).

ECB nuomonė dėl Vengrijos Konstitucijos projekto nuostatų, susijusių su Magyar Nemzeti Bank

2011 m. balandžio 12 d. Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę Vengrijos viešojo administravimo ir teisingumo ministerijos ir Vengrijos nacionalinio ūkio ministerijos prašymu (CON/2011/33).

ECB nuomonė dėl paskolos ir konsignacijos fondo teisinės sistemos ir Graikijos ekonomikos likvidumo didinimo schemos dalinių pakeitimų susiklosčius tarptautinei finansų krizei

2011 m. balandžio 13 d. Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę Graikijos finansų ministerijos prašymu (CON/2011/34).

ECB nuomonė dėl atsiskaitymų grynaisiais sistemų atsiskaitymų rizikos valdymo tvarkos Rumunijoje

2011 m. balandžio 13 d. Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę Banca Naţională a României prašymu (CON/2011/35).

ECB nuomonė dėl Bank of Greece statuto dalinių pakeitimų

2011 m. balandžio 14 d. Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę Bank of Greece prašymu (CON/2011/36).

ECB nuomonė dėl Oesterreichische Nationalbank valdymo struktūros pakeitimų

2011 m. balandžio 20 d. Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę Austrijos finansų ministerijos prašymu (CON/2011/38).

Statistika

2010 m. statistikos kokybės ataskaitos

2011 m. kovo 18 d. Valdančioji taryba patvirtino kasmet atliekamą įvairių statistinių duomenų, kuriuos Eurosistema renka pagal ECB teisės aktą, prieinamumo ir kokybės vertinimą. Ji taip pat suteikė leidimą skelbti 2010 m. ataskaitą apie euro zonos mokėjimų balanso ir tarptautinių investicijų balanso statistikos kokybę bei ataskaitą apie pinigų ir finansinę statistiką. Abi ataskaitos, parengtos pagal ECB statistikos kokybės sistemą, yra paskelbtos ECB svetainėje.

Bendrasis valdymas

2012 ir 2013 m. ECB valdančiosios tarybos ir bendrosios tarybos posėdžių grafikas

2011 m. kovo 31 d. Valdančioji taryba patvirtino savo 2012 ir 2013 kalendorinių metų posėdžių grafiką. Bendroji taryba taip pat patvirtino savo to paties laikotarpio posėdžių grafiką. Susijęs pranešimas spaudai paskelbtas ECB svetainėje.

Banknotų leidimas

Teisinės priemonės dėl eurų banknotų pirkimo

2011 m. kovo 18 d. Valdančioji taryba priėmė Gaires ECB/2011/3, iš dalies keičiančias Gaires ECB/2004/18 dėl eurų banknotų pirkimo. Iš dalies keičiančiose gairėse nurodoma bendro Eurosistemos konkurso pradžios data – vėliausiai 2014 m. sausio 1 d.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai