SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (ud over rentebeslutningerne)

April 2011

Den økonomiske, monetære og finansielle situation

Reaktion på de irske myndigheders meddelelser om banksystemet

Den 31. marts 2011 udsendte Styrelsesrådet en pressemeddelelse, hvori det bifaldt de tiltag til at styrke banksystemet i Irland, som de irske myndigheder havde annonceret. Pressemeddelelsen findes på ECB’s websted.

Markedsoperationer

Samordnet G7-intervention på valutamarkederne

Den 18. marts 2011 godkendte Styrelsesrådet Eurosystemets deltagelse i en samordnet G7-intervention på valutamarkederne, som blev gennemført på anmodning af de japanske myndigheder for at begrænse yenkursens volatilitet. Samme dag udsendte G7-gruppens finansministre og centralbankchefer en fælles erklæring, som findes på ECB’s websted.

ABS loan-level initiative

I forlængelse af Styrelsesrådets beslutning fra december 2010 om at indføre oplysningskrav på lånniveau for asset-backed securities, som accepteres som sikkerhed i Eurosystemets kreditoperationer ( ABS loan-level initiative), har Styrelsesrådet med en hensigtserklæring, der er offentliggjort på ECB’s websted, givet til kende, at Eurosystemet vil gøre brug af det datawarehouse, som bliver oprettet til behandling, verifikation og transmission af data om ABS på lånniveau. ABS loan-level initiative skal bidrage til at sætte gang i det europæiske ABS-marked ved at øge gennemsigtigheden og lette risikovurderingen af ABS, som anvendes som sikkerhed af Eurosystemets modparter i de pengepolitiske operationer, og derved genoprette investorernes tillid til ABS-markedet.

Ændring i belånbarheden af gældsinstrumenter udstedt eller garanteret af den irske stat

Den 31. marts 2011 besluttede Styrelsesrådet indtil videre at suspendere minimumsgrænsen for kreditværdigheden for den belånbare sikkerhed, som anvendes til Eurosystemets kreditoperationer, for så vidt angår alle udestående og nye omsættelige gældsinstrumenter, der udstedes eller garanteres af den irske stat. Pressemeddelelsen, som blev udsendt i denne forbindelse, findes på ECB’s websted. Samme dag vedtog Styrelsesrådet også Den Europæiske Centralbanks afgørelse om midlertidige foranstaltninger vedrørende belånbarheden af omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller garanteret af den irske stat (ECB/2011/4). Afgørelsen findes på ECB’s websted.

Eurosystemets rammer for sikkerhedsstillelse (den samlede liste): minimumsgrænsen for gældsfordringer

Den 7. april 2011 bekræftede Styrelsesrådet sin beslutning fra februar 2005 om, at den fælles minimumsgrænse for gældsfordringer skulle fastsættes til 500.000 euro (se Beslutninger truffet af ECB’s styrelsesråd – februar 2005). Styrelsesrådet besluttede dog at knytte indførelsen af denne minimumsgrænse til gennemførelsen af CCBM2, som efter planen vil ske i løbet af 2013. CCBM2 er det nye system til forvaltning af sikkerhedsstillelse, som vil gøre Eurosystemet i stand til at forvalte sikkerhed i forbindelse med både indenlandske og grænseoverskridende operationer.

Betalingssystemer og markedsinfrastruktur

Target2-Securities

Den 20. april 2011 gennemgik Styrelsesrådet de fremskridt, der var gjort under Target2-Securities Programme (T2S). Yderligere oplysninger vil blive gjort tilgængelige på et senere tidspunkt i T2S-afsnittet på ECB’s websted.

Rådgivning om lovgivning

ECB’s udtalelse om forhindring af forsinkede betalinger i Slovenien

Den 18. marts 2011 vedtog Styrelsesrådet denne udtalelse på anmodning af det slovenske finansministerium (CON/2011/25).

ECB’s udtalelse om ændring af lovgivningen om endelig afvikling og finansiel sikkerhedsstillelse i Rumænien

Den 23. marts 2011 vedtog Styrelsesrådet denne udtalelse på anmodning af Banca Naţională a României (CON/2011/26).

ECB’s udtalelse om lovgivning vedrørende dækkede obligationer i Cypern

Den 23. marts 2011 vedtog Styrelsesrådet denne udtalelse på anmodning af det cypriotiske finansministerium (CON/2011/27).

ECB’s udtalelse om ophævelse af Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgiques opgave som centralt opbevaringssted for protestdokumenter

Den 25. marts 2011 vedtog Styrelsesrådet denne udtalelse på anmodning af Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique på vegne af det belgiske justitsministerium (CON/2011/28).

ECB’s udtalelse om særskat på banker og om oprettelse af en uafhængig finansiel stabilitetsfond i Cypern

Den 4. april 2011 vedtog Styrelsesrådet denne udtalelse på anmodning af det cypriotiske finansministerium (CON/2011/29).

ECB’s udtalelse om finansieringen af et centralregister for bankkontonumre i Belgien

Den 6. april 2011 vedtog Styrelsesrådet denne udtalelse på anmodning af det belgiske finansministerium (CON/2011/30).

ECB’s udtalelse om skat på den samlede værdi af en banks balance i Slovenien

Den 6. april 2011 vedtog Styrelsesrådet denne udtalelse på anmodning af det slovenske finansministerium (CON/2011/31).

ECB's udtalelse om et forslag til forordning om fastsættelse af de tekniske krav til kreditoverførsler og direkte debiteringer i euro

Den 7. april 2011 vedtog Styrelsesrådet denne udtalelse på anmodning af Rådet for Den Europæiske Union (CON/2011/32).

ECB’s udtalelse om det ungarske forfatningsudkast med hensyn til Magyar Nemzeti Bank

Den 12. april 2011 vedtog Styrelsesrådet denne udtalelse på anmodning af det ungarske ministerium for offentlig forvaltning og justits og det ungarske ministerium for den nationale økonomi (CON/2011/33).

ECB’s udtalelse om det retlige grundlag for Loan and Consignment Fund og om ændringer til forøgelsesordningen for likviditeten i den græske økonomi efter den internationale finansielle krise

Den 13. april 2011 vedtog Styrelsesrådet denne udtalelse på anmodning af det græske finansministerium (CON/2011/34).

ECB’s udtalelse om proceduren til håndtering af afviklingsricisi i nettoafviklingssystemer i Rumænien

Den 13. april 2011 vedtog Styrelsesrådet denne udtalelse på anmodning af Banca Naţională a României (CON/2011/35).

ECB’s udtalelse om ændring af statutten for Bank of Greece

Den 14. april 2011 vedtog Styrelsesrådet denne udtalelse på anmodning af Bank of Greece (CON/2011/36).

ECB’s udtalelse om ændringer i ledelsesstrukturen for Oesterreichische Nationalbank

Den 20. april 2011 vedtog Styrelsesrådet denne udtalelse på anmodning af det østrigske finansministerium (CON/2011/38).

Statistik

2010-rapporterne om statistikkvaliteten

Den 18. marts 2011 godkendte Styrelsesrådet den årlige vurdering af tilgængeligheden og kvaliteten af de forskellige former for statistik, som indsamles af Eurosystemet i medfør af en ECB-retsakt. Styrelsesrådet gav desuden tilladelse til at offentliggøre kvalitetsrapporten om statistik over euroområdets betalingsbalance og kapitalbalancen over for udlandet for 2010 samt rapporten om den monetære og finansielle statistik. Begge rapporter, som er udarbejdet i overensstemmelse med ECB’s Statistics Quality Framework, er tilgængelige på ECB’s websted.

Corporate governance

Planlagte mødedatoer for ECB’s styrelsesråd og generelle råd i 2012 og 2013

Den 31. marts 2011 vedtog Styrelsesrådet mødekalenderen for 2012 og 2013. Det Generelle Råd vedtog også sin mødekalender for den pågældende periode. En pressemeddelelse, der blev udsendt i denne forbindelse, findes på ECB’s websted.

Udstedelse af pengesedler

De retlige rammer for offentligt udbud vedrørende eurosedler

Den 18. marts 2011 vedtog Styrelsesrådet retningslinje ECB/2011/3 om ændring af retningslinje ECB/2004/18 om offentligt udbud vedrørende eurosedler. Den ændrede retningslinje indeholder bestemmelser om, at Eurosystemets fælles udbudsprocedure indledes senest 1. januar 2014.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt