European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

Duben 2011

Hospodářská, měnová a finanční situace

Reakce na oznámení irských orgánů týkající se bankovního systému

Rada guvernérů 31. března 2011 přivítala opatření oznámená irskými orgány s cílem podpořit irský bankovní systém. Na internetových stránkách ECB je k dispozici s tím související tisková zpráva.

Tržní operace

Koordinované intervence zemí G7 na devizových trzích

Rada guvernérů schválila 18. března 2011 účast Eurosystému na koordinovaných intervencích zemí G7 na devizových trzích, o které požádaly japonské orgány s cílem omezit volatilitu kurzu japonského jenu. S tím související společné prohlášení ministrů financí a guvernérů centrálních bank zemí G7, které bylo vydáno v tentýž den, je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Iniciativa týkající se poskytování informací o jednotlivých úvěrech v případě cenných papírů zajištěných aktivy

Rada guvernérů poté, co v prosinci 2010 rozhodla stanovit požadavky na informace o jednotlivých úvěrech v případě cenných papírů zajištěných aktivy (asset-backed securities – ABS) přijímaných jako zajištění při úvěrových operacích Eurosystému („iniciativa týkající se ABS na úrovni jednotlivých úvěrů“), vyjádřila v dopise, který je k dispozici na internetových stránkách ECB, záměr Eurosystému využít datového skladu (data warehouse), který bude vytvořen s cílem zpracovávat, ověřovat a přenášet údaje o ABS na úrovni jednotlivých úvěrů. Účelem iniciativy týkající se ABS na úrovni jednotlivých úvěrů je pomoci nastartovat evropský trh s ABS zlepšením transparentnosti a usnadněním hodnocení rizik ABS používaných protistranami Eurosystému jako zajištění při operacích měnové politiky a tím i obnovením důvěry investorů na trzích s ABS.

Změna způsobilosti dluhových nástrojů emitovaných nebo zaručených irskou vládou

Dne 31. března 2011 rozhodla Rada guvernérů až do odvolání odložit uplatňování minimálního stupně úvěrového hodnocení v rámci požadavků na způsobilost zajištění pro účely úvěrových operací Eurosystému v případě veškerých nesplacených i nových obchodovatelných dluhových nástrojů emitovaných nebo zaručených irskou vládou. Na internetových stránkách ECB je k dispozici s tím související tisková zpráva. V tentýž den přijala Rada guvernérů související rozhodnutí Evropské centrální banky o dočasných opatřeních týkajících se způsobilosti obchodovatelných dluhových nástrojů vydaných nebo zaručených irskou vládou (ECB/2011/4). Rozhodnutí je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Rámec zajištění Eurosystému (jednotný seznam): minimální objem úvěrové pohledávky

Dne 7. dubna 2011 potvrdila Rada guvernérů své rozhodnutí z února 2005 (viz Decisions taken by the Governing Council of the ECB – February 2005, v češtině není k dispozici), aby byl stanoven společný minimální objem úvěrové pohledávky na 500 000 EUR, avšak rozhodla spojit zavedení tohoto minimálního objemu s uplatněním CCBM2, ke kterému by mělo dojít v průběhu roku 2013. CCBM2 je nový systém pro řízení kolaterálu, který Eurosystému umožní zajištění řídit v rámci domácích i přeshraničních operací.

Platební systémy a tržní infrastruktura

TARGET2-Securities

Dne 20. dubna 2011 posoudila Rada guvernérů dosažený pokrok programu TARGET2-Securities (T2S). Další informace budou včas zveřejněny na internetových stránkách ECB v části o T2S.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB k předcházení opožděným platbám ve Slovinsku

Toto stanovisko přijala Rada guvernérů 18. března 2011 na žádost slovinského ministerstva financí (CON/2011/25).

Stanovisko ECB ke změnám právní úpravy týkající se neodvolatelnosti zúčtování a finančního zajištění v Rumunsku

Toto stanovisko přijala Rada guvernérů 23. března 2011 na žádost Banca Naţională a României (CON/2011/26).

Stanovisko ECB k právní úpravě týkající se krytých dluhopisů na Kypru

Toto stanovisko přijala Rada guvernérů 23. března 2011 na žádost kyperského ministerstva financí (CON/2011/27).

Stanovisko ECB k zrušení úlohy Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique jednat jako centrální uschovatel směnečných protestů

Toto stanovisko přijala Rada guvernérů 25. března 2011 na žádost Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique jménem belgického ministerstva spravedlnosti (CON/2011/28).

Stanovisko ECB ke zvláštní bankovní dani a zřízení nezávislého fondu finanční stability na Kypru

Toto stanovisko přijala Rada guvernérů 4. dubna 2011 na žádost kyperského ministerstva financí (CON/2011/29).

Stanovisko ECB k financování centrálního registru čísel bankovních účtů v Belgii

Toto stanovisko přijala Rada guvernérů 6. dubna 2011 na žádost belgického ministerstva financí (CON/2011/30).

Stanovisko ECB k dani z celkové hodnoty rozvahy banky ve Slovinsku

Toto stanovisko přijala Rada guvernérů 6. dubna 2011 na žádost slovinského ministerstva financí (CON/2011/31).

Stanovisko ECB k návrhu nařízení, kterým se zavádí technické požadavky pro úvěrové převody a inkasa v eurech

Toto stanovisko přijala Rada guvernérů 7. dubna 2011 na žádost Rady Evropské unie (CON/2011/32).

Stanovisko ECB k návrhu maďarské ústavy, pokud se týká Magyar Nemzeti Bank

Toto stanovisko přijala Rada guvernérů 12. dubna 2011 na žádost maďarského ministerstva veřejné správy a spravedlnosti a maďarského ministerstva národního hospodářství (CON/2011/33).

Stanovisko týkající se právního rámce Úvěrového a konsignačního fondu a změn systému posilování likvidity v řecké ekonomice v návaznosti na mezinárodní finanční krizi

Toto stanovisko přijala Rada guvernérů 13. dubna 2011 na žádost řeckého ministerstva financí (CON/2011/34).

Stanovisko ECB týkající se postupů řízení rizik při zúčtování v systémech čistého vypořádání v Rumunsku

Toto stanovisko přijala Rada guvernérů 13. dubna 2011 na žádost Banca Naţională a României (CON/2011/35).

Stanovisko ECB ke změnám statutu Bank of Greece

Toto stanovisko přijala Rada guvernérů 14. dubna 2011 na žádost Bank of Greece (CON/2011/36).

Stanovisko ECB ke změnám řídící struktury Oesterreichische Nationalbank

Toto stanovisko přijala Rada guvernérů 20. dubna 2011 na žádost rakouského ministerstva financí (CON/2011/38).

Statistika

Zprávy o statistické kvalitě za rok 2010

Rada guvernérů schválila 18. března 2011 roční hodnocení dostupnosti a kvality jednotlivých druhů statistiky, jež Eurosystém shromažďuje na základě některého z právních aktů ECB. Dále souhlasila, aby byla zveřejněna zpráva o kvalitě statistiky platební bilance eurozóny a investiční pozice vůči zahraničí za rok 2010 a zpráva o měnové a finanční statistice. Obě zprávy, které byly připraveny v souladu s rámcem ECB pro kvalitu statistik, jsou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Správa a řízení

Harmonogram zasedání Rady guvernérů a Generální rady ECB v roce 2012 a 2013

Dne 31. března 2011 schválila Rada guvernérů harmonogram svých zasedání na kalendářní rok 2012 a 2013. Harmonogram svých zasedání v uvedeném období schválila také Generální rada. Na internetových stránkách ECB je k dispozici s tím související tisková zpráva.

Emise bankovek

Právní rámec pro zadávání zakázek na eurobankovky

Rada guvernérů přijala 18. března 2011 obecné zásady ECB/2011/3, kterými se mění obecné zásady ECB/2004/18 o zadávání zakázek na eurobankovky. Tyto obecné zásady ECB/2011/3 předpokládají zahájení jednotného nabídkového řízení nejpozději k 1. lednu 2014.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média