Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

Aprilie 2011

Situaţia economică, monetară şi financiară

Reacţia la anunţurile autorităţilor irlandeze privind sistemul bancar

La data de 31 martie 2011, Consiliul guvernatorilor a salutat măsurile anunţate de autorităţile irlandeze de consolidare a sistemului bancar din Irlanda. Un comunicat de presă pe această temă este disponibil pe website-ul BCE.

Operaţiuni de piaţă

Intervenţia concertată a G7 pe pieţele valutare

La data de 18 martie 2011, Consiliul guvernatorilor a aprobat participarea Eurosistemului la intervenţia concertată a G7 pe pieţele valutare, lansată la solicitarea autorităţilor japoneze în vederea limitării volatilităţii cursului de schimb al yenului. Declaraţia comună pe această temă a miniştrilor de finanţe şi a guvernatorilor băncilor centrale din cadrul G7, care a fost publicată la data respectivă, este disponibilă pe website-ul BCE.

Iniţiativa privind informaţiile de credit pentru titlurile de valoare garantate cu active

Ca urmare a deciziei din luna decembrie 2010 de stabilire a cerinţelor privind informaţiile de credit pentru titlurile garantate cu active (TGA), acceptate drept garanţii în cadrul operaţiunilor de creditare ale Eurosistemului (iniţiativa privind informaţiile de credit pentru TGA), Consiliul guvernatorilor a transmis, prin intermediul unei scrisori de intenţie disponibile pe website-ul BCE, intenţia Eurosistemului de a utiliza baza de date care va fi creată, în vederea procesării, verificării şi transmiterii de date de credit pentru TGA. Scopul iniţiativei privind informaţiile de credit pentru TGA este de a stimula piaţa europeană a TGA prin sporirea transparenţei şi facilitarea evaluării riscurilor aferente TGA utilizate drept garanţii de către contrapartidele Eurosistemului în cadrul operaţiunilor de politică monetară, ceea ce va restabili încrederea investitorilor în pieţele TGA.

Modificări la nivelul eligibilităţii titlurilor de creanţă emise sau garantate de guvernul irlandez

La data de 31 martie 2011, Consiliul guvernatorilor a hotărât suspendarea, până la noi dispoziţii, a aplicării pragului minim de rating de credit din cadrul cerinţelor privind eligibilitatea garanţiilor pentru operaţiunile de creditare ale Eurosistemului, în cazul tuturor titlurilor de creanţă tranzacţionabile, noi şi existente, emise sau garantate de guvernul irlandez. Un comunicat de presă pe această temă este disponibil pe website-ul BCE. La aceeaşi dată, Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia Băncii Centrale Europene privind măsurile cu caracter temporar referitoare la eligibilitatea titlurilor de creanţă tranzacţionabile emise sau garantate de guvernul irlandez (BCE/2011/4). Această decizie este disponibilă pe website-ul BCE.

Cadrul de garantare al Eurosistemului (listă unică): pragul minim pentru creanţele private

La data de 7 aprilie 2011, Consiliul guvernatorilor a confirmat decizia adoptată în luna februarie 2005 (a se vedea Deciziile adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE – februarie 2005), potrivit căreia pragul minim comun pentru creanţele private ar trebui stabilit la 500 000 EUR, dar a hotărât să coreleze introducerea acestui prag minim cu implementarea CCBM2, prevăzută pentru anul 2013. CCBM2 este noul sistem de gestionare a garanţiilor, care va permite Eurosistemului să gestioneze garanţiile atât pentru operaţiunile interne, cât şi pentru cele transfrontaliere.

Sisteme de plăţi şi infrastructura pieţei

TARGET2-Securities

La data de 20 aprilie 2011, Consiliul guvernatorilor a analizat progresele înregistrate în implementarea Programului TARGET2-Securities (T2S). Mai multe informaţii vor fi oferite la momentul oportun în secţiunea referitoare la T2S de pe website-ul BCE.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la prevenirea întârzierii în efectuarea plăţilor în Slovenia

La data de 18 martie 2011, Consiliul guvernatorilor a adoptat acest aviz la solicitarea Ministerului Finanţelor din Slovenia (CON/2011/25).

Avizul BCE cu privire la modificarea legislaţiei privind caracterul definitiv al decontării şi contractele de garanţie financiară din România

La data de 23 martie 2011, Consiliul guvernatorilor a adoptat acest aviz la solicitarea Băncii Naţionale a României (CON/2011/26).

Avizul BCE cu privire la legislaţia privind obligaţiunile garantate din Cipru

La data de 23 martie 2011, Consiliul guvernatorilor a adoptat acest aviz la solicitarea Ministerului Finanţelor din Cipru (CON/2011/27).

Avizul BCE cu privire la încetarea exercitării de către Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique a atribuţiei de depozitar central al actelor de protest

La data de 25 martie 2011, Consiliul guvernatorilor a adoptat acest aviz la solicitarea Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, care a acţionat în numele Ministerului Justiţiei din Belgia (CON/2011/28).

Avizul BCE cu privire la o taxă specială aplicabilă băncilor şi constituirea unui fond independent pentru stabilitatea financiară în Cipru

La data de 4 aprilie 2011, Consiliul guvernatorilor a adoptat acest aviz la solicitarea Ministerului Finanţelor din Cipru (CON/2011/29).

Avizul BCE cu privire la finanţarea unui registru central de numere de conturi bancare în Belgia

La data de 6 aprilie 2011, Consiliul guvernatorilor a adoptat acest aviz la solicitarea Ministerului Finanţelor din Belgia (CON/2011/30).

Avizul BCE cu privire la o taxă pe valoarea totală a bilanţului unei bănci din Slovenia

La data de 6 aprilie 2011, Consiliul guvernatorilor a adoptat acest aviz la solicitarea Ministerului Finanţelor din Slovenia (CON/2011/31).

Avizul BCE cu privire la o propunere de regulament de stabilire a cerinţelor tehnice pentru transferurile de credite şi debitările directe în euro

La data de 7 aprilie 2011, Consiliul guvernatorilor a adoptat acest aviz la solicitarea Consiliului Uniunii Europene (CON/2011/32).

Avizul BCE cu privire la proiectul de Constituţie a Ungariei în ceea ce priveşte Magyar Nemzeti Bank

La data de 12 aprilie 2011, Consiliul guvernatorilor a adoptat acest aviz la solicitarea Ministerului Administraţiei Publice şi Justiţiei şi a Ministerului Economiei Naţionale din Ungaria (CON/2011/33).

Avizul BCE cu privire la cadrul juridic al Fondului de împrumut şi custodie şi cu privire la modificarea programului de dezvoltare referitor la lichiditatea din economia elenă ca urmare a crizei financiare internaţionale

La data de 13 aprilie 2011, Consiliul guvernatorilor a adoptat acest aviz la solicitarea Ministerului Finanţelor din Grecia (CON/2011/34).

Avizul BCE cu privire la procedura de administrare a riscului de decontare aplicabilă sistemelor cu decontare pe bază netă din România

La data de 13 aprilie 2011, Consiliul guvernatorilor a adoptat acest aviz la solicitarea Băncii Naţionale a României (CON/2011/35).

Avizul BCE cu privire la modificarea Statutului Bank of Greece

La data de 14 aprilie 2011, Consiliul guvernatorilor a adoptat acest aviz la solicitarea Bank of Greece (CON/2011/36).

Avizul BCE cu privire la modificarea structurii de guvernare a Oesterreichische Nationalbank

La data de 20 aprilie 2011, Consiliul guvernatorilor a adoptat acest aviz la solicitarea Ministerului Finanţelor din Austria (CON/2011/38).

Statistică

Rapoarte privind calitatea datelor statistice în anul 2010

La data de 18 martie 2011, Consiliul guvernatorilor a aprobat evaluarea anuală privind disponibilitatea şi calitatea diferitelor tipuri de date statistice compilate de Eurosistem în temeiul unui act juridic al BCE. De asemenea, acesta a autorizat publicarea raportului 2010 privind calitatea datelor statistice referitoare la balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională a zonei euro, precum şi a raportului privind statisticile financiare şi monetare. Cele două rapoarte, elaborate conform Cadrului privind calitatea statisticilor BCE, sunt disponibile pe website-ul BCE.

Guvernanţa corporativă

Calendarele şedinţelor Consiliului guvernatorilor şi ale Consiliului general al BCE pentru anii 2012 şi 2013

La data de 31 martie 2011, Consiliul guvernatorilor a aprobat calendarul şedinţelor sale pentru anii calendaristici 2012 şi 2013. Consiliul general a aprobat, de asemenea, calendarul şedinţelor sale pentru aceeaşi perioadă. Un comunicat de presă pe această temă este disponibil pe website-ul BCE.

Emisiunea de bancnote

Cadrul juridic privind achiziţia de bancnote euro

La data de 18 martie 2011, Consiliul guvernatorilor a adoptat Orientarea BCE/2011/3 de modificare a Orientării BCE/2004/18 privind achiziţia de bancnote euro. Orientarea de modificare prevede lansarea procedurii unice de licitaţie a Eurosistemului cel târziu la data de 1 ianuarie 2014.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media