Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

16. veljače 2024.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 649 116 0
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 500 397 802
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 229 901 27
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 270 496 775
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 14 485 −247
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 15 429 400
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 15 429 400
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 401 254 −399
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 4 310 −430
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 396 914 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 31 31
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 20 438 −582
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 4 848 669 −17 519
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 4 646 704 −17 229
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 201 965 −290
8 Dug opće države nominiran u eurima 20 853 0
9 Ostala imovina 372 042 −1 187
Ukupno imovina 6 842 684 −18 732
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 543 280 −1 051
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 3 640 208 −15 653
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 153 948 106
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 3 486 233 −15 759
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 27 0
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 32 022 −1 670
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 264 288 6 656
  5.1 Opća država 187 372 4 646
  5.2 Ostale obveze 76 917 2 011
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 187 011 −2 892
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 17 539 −104
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 2 912 581
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 2 912 581
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 177 116 0
10 Ostale obveze 235 801 7 842
11 Računi revalorizacije 634 895 0
12 Kapital i pričuve 107 612 −12 441
Ukupno obveze 6 842 684 −18 732
Annexes
20 February 2024