Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

16. veebruar 2024
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 649 116 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 500 397 802
  2.1 Nõuded IMFi vastu 229 901 27
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 270 496 775
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 14 485 −247
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 15 429 400
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 15 429 400
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 401 254 −399
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 4 310 −430
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 396 914 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 31 31
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 20 438 −582
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 4 848 669 −17 519
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 4 646 704 −17 229
  7.2 Muud väärtpaberid 201 965 −290
8 Valitsussektori võlg eurodes 20 853 0
9 Muud varad 372 042 −1 187
Varad kokku 6 842 684 −18 732
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 543 280 −1 051
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 3 640 208 −15 653
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 153 948 106
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 3 486 233 −15 759
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 27 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 32 022 −1 670
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 264 288 6 656
  5.1 Valitsussektor 187 372 4 646
  5.2 Muud kohustused 76 917 2 011
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 187 011 −2 892
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 17 539 −104
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 2 912 581
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 2 912 581
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 177 116 0
10 Muud kohustused 235 801 7 842
11 Ümberhindluskontod 634 895 0
12 Kapital ja reservid 107 612 −12 441
Kohustused kokku 6 842 684 −18 732
Annexes
20 February 2024