Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2024 02 16
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 649 116 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 500 397 802
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 229 901 27
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 270 496 775
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 14 485 −247
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 15 429 400
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 15 429 400
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 401 254 −399
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 4 310 −430
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 396 914 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 31 31
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 20 438 −582
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 4 848 669 −17 519
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 4 646 704 −17 229
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 201 965 −290
8 Valdžios skola eurais 20 853 0
9 Kitas turtas 372 042 −1 187
Visas turtas 6 842 684 −18 732
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 543 280 −1 051
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 640 208 −15 653
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 153 948 106
  2.2 Indėlių galimybė 3 486 233 −15 759
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 27 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 32 022 −1 670
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 264 288 6 656
  5.1 Valdžiai 187 372 4 646
  5.2 Kiti įsipareigojimai 76 917 2 011
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 187 011 −2 892
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 17 539 −104
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 912 581
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 2 912 581
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 177 116 0
10 Kiti įsipareigojimai 235 801 7 842
11 Perkainojimo sąskaitos 634 895 0
12 Kapitalas ir rezervai 107 612 −12 441
Visi įsipareigojimai 6 842 684 −18 732
Annexes
20 February 2024