Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

16.2.2024
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 649 116 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 500 397 802
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 229 901 27
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 270 496 775
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 14 485 −247
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 15 429 400
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 15 429 400
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 401 254 −399
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 4 310 −430
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 396 914 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 31 31
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 20 438 −582
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 4 848 669 −17 519
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 4 646 704 −17 229
  7.2 Muut arvopaperit 201 965 −290
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 20 853 0
9 Muut saamiset 372 042 −1 187
Vastaavaa yhteensä 6 842 684 −18 732
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 543 280 −1 051
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 3 640 208 −15 653
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 153 948 106
  2.2 Talletusmahdollisuus 3 486 233 −15 759
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 27 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 32 022 −1 670
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 264 288 6 656
  5.1 Julkisyhteisöt 187 372 4 646
  5.2 Muut 76 917 2 011
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 187 011 −2 892
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 17 539 −104
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 2 912 581
  8.1 Talletukset ja muut velat 2 912 581
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 177 116 0
10 Muut velat 235 801 7 842
11 Arvonmuutostilit 634 895 0
12 Pääoma ja rahastot 107 612 −12 441
Vastattavaa yhteensä 6 842 684 −18 732
Annexes
20 February 2024