Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

16. února 2024
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 649 116 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 500 397 802
  2.1 Pohledávky za MMF 229 901 27
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 270 496 775
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 14 485 −247
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 15 429 400
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 15 429 400
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 401 254 −399
  5.1 Hlavní refinanční operace 4 310 −430
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 396 914 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 31 31
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 20 438 −582
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 4 848 669 −17 519
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 4 646 704 −17 229
  7.2 Ostatní cenné papíry 201 965 −290
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 20 853 0
9 Ostatní aktiva 372 042 −1 187
Aktiva celkem 6 842 684 −18 732
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 543 280 −1 051
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 3 640 208 −15 653
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 153 948 106
  2.2 Vkladová facilita 3 486 233 −15 759
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 27 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 32 022 −1 670
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 264 288 6 656
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 187 372 4 646
  5.2 Ostatní závazky 76 917 2 011
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 187 011 −2 892
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 17 539 −104
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 2 912 581
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 2 912 581
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 177 116 0
10 Ostatní závazky 235 801 7 842
11 Účty přecenění 634 895 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 107 612 −12 441
Pasiva celkem 6 842 684 −18 732
Annexes
20 February 2024