SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance

16. februar 2024
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 649.116 0
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 500.397 802
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 229.901 27
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 270.496 775
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 14.485 −247
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 15.429 400
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 15.429 400
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 401.254 −399
  5.1 Primære markedsoperationer 4.310 −430
  5.2 Langfristede markedsoperationer 396.914 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 31 31
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 20.438 −582
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 4.848.669 −17.519
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 4.646.704 −17.229
  7.2 Andre værdipapirer 201.965 −290
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 20.853 0
9 Andre aktiver 372.042 −1.187
Aktiver i alt 6.842.684 −18.732
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.543.280 −1.051
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 3.640.208 −15.653
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 153.948 106
  2.2 Indlånsfacilitet 3.486.233 −15.759
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 27 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 32.022 −1.670
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 264.288 6.656
  5.1 Offentlig forvaltning og service 187.372 4.646
  5.2 Andre forpligtelser 76.917 2.011
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 187.011 −2.892
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 17.539 −104
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 2.912 581
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 2.912 581
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 177.116 0
10 Andre forpligtelser 235.801 7.842
11 Revalueringskonti 634.895 0
12 Kapital og reserver 107.612 −12.441
Passiver i alt 6.842.684 −18.732
Annexes
20 February 2024