Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

16 februarie 2024
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 649 116 0
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 500 397 802
  2.1 Creanțe asupra FMI 229 901 27
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 270 496 775
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 14 485 −247
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 15 429 400
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 15 429 400
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 401 254 −399
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 4 310 −430
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 396 914 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 31 31
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 20 438 −582
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 4 848 669 −17 519
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 4 646 704 −17 229
  7.2 Alte titluri de valoare 201 965 −290
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 20 853 0
9 Alte active 372 042 −1 187
Total active 6 842 684 −18 732
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 543 280 −1 051
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 3 640 208 −15 653
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 153 948 106
  2.2 Facilitatea de depozit 3 486 233 −15 759
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 27 0
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 32 022 −1 670
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 264 288 6 656
  5.1 Administrație publică 187 372 4 646
  5.2 Alte pasive 76 917 2 011
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 187 011 −2 892
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 17 539 −104
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 2 912 581
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 2 912 581
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 177 116 0
10 Alte pasive 235 801 7 842
11 Conturi de reevaluare 634 895 0
12 Capital și rezerve 107 612 −12 441
Total pasive 6 842 684 −18 732
Annexes
20 February 2024