Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

29. rujna 2023.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog i) transakcija ii) usklađivanja na kraju tromjesečja
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
  i) ii)
1 Zlato i potraživanja u zlatu 613 301 1 3 998
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 502 370 −2 843 7 923
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 234 197 −68 2 982
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 268 173 −2 774 4 941
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 15 416 571 298
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 14 161 −344 1
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 14 161 −344 1
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 509 807 −96 116 0
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 11 351 7 318 0
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 498 456 −103 394 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 0 −40 0
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 35 249 1 853 0
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 4 976 417 396 −8 450
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 4 779 822 −1 369 −7 985
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 196 595 1 765 −465
8 Dug opće države nominiran u eurima 20 985 0 12
9 Ostala imovina 378 749 2 481 14 692
Ukupno imovina 7 066 454 −94 001 18 473
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog i) transakcija ii) usklađivanja na kraju tromjesečja
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
  i) ii)
1 Novčanice u optjecaju 1 557 552 1 335 0
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 3 640 817 −182 571 0
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 173 817 11 249 0
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 3 466 971 −193 817 0
  2.3 Oročeni depoziti 0 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 29 −4 0
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 46 232 7 578 0
4 Izdani dužnički certifikati 0 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 349 953 39 639 4
  5.1 Opća država 262 092 34 130 4
  5.2 Ostale obveze 87 861 5 509 0
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 273 479 40 730 33
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 13 637 −480 264
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 3 895 −621 200
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 3 895 −621 200
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 180 715 0 2 302
10 Ostale obveze 275 748 390 8 446
11 Računi revalorizacije 604 185 0 7 225
12 Kapital i pričuve 120 242 0 0
Ukupno obveze 7 066 454 −94 001 18 473
Annexes
4 October 2023