Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

29. september 2023
Varad (miljonites eurodes) Jääk Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb
i) tehingutest
ii) kvartalilõpu kohandustest
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
  i) ii)
1 Kuld ja nõuded kullas 613 301 1 3 998
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 502 370 −2 843 7 923
  2.1 Nõuded IMFi vastu 234 197 −68 2 982
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 268 173 −2 774 4 941
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 15 416 571 298
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 14 161 −344 1
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 14 161 −344 1
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 509 807 −96 116 0
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 11 351 7 318 0
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 498 456 −103 394 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 0 −40 0
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 35 249 1 853 0
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 4 976 417 396 −8 450
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 4 779 822 −1 369 −7 985
  7.2 Muud väärtpaberid 196 595 1 765 −465
8 Valitsussektori võlg eurodes 20 985 0 12
9 Muud varad 378 749 2 481 14 692
Varad kokku 7 066 454 −94 001 18 473
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb
i) tehingutest
ii) kvartalilõpu kohandustest
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
  i) ii)
1 Ringluses olevad pangatähed 1 557 552 1 335 0
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 3 640 817 −182 571 0
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 173 817 11 249 0
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 3 466 971 −193 817 0
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 29 −4 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 46 232 7 578 0
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 349 953 39 639 4
  5.1 Valitsussektor 262 092 34 130 4
  5.2 Muud kohustused 87 861 5 509 0
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 273 479 40 730 33
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 13 637 −480 264
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 3 895 −621 200
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 3 895 −621 200
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 180 715 0 2 302
10 Muud kohustused 275 748 390 8 446
11 Ümberhindluskontod 604 185 0 7 225
12 Kapital ja reservid 120 242 0 0
Kohustused kokku 7 066 454 −94 001 18 473
Annexes
4 October 2023