Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

29 septembrie 2023
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate
i)tranzacțiilor
ii)reevaluărilor de la sfârșitul trimestrului
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
  i) ii)
1 Aur și creanțe în aur 613 301 1 3 998
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 502 370 −2 843 7 923
  2.1 Creanțe asupra FMI 234 197 −68 2 982
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 268 173 −2 774 4 941
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 15 416 571 298
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 14 161 −344 1
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 14 161 −344 1
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 509 807 −96 116 0
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 11 351 7 318 0
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 498 456 −103 394 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 0 −40 0
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 35 249 1 853 0
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 4 976 417 396 −8 450
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 4 779 822 −1 369 −7 985
  7.2 Alte titluri de valoare 196 595 1 765 −465
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 20 985 0 12
9 Alte active 378 749 2 481 14 692
Total active 7 066 454 −94 001 18 473
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate
i)tranzacțiilor
ii)reevaluărilor de la sfârșitul trimestrului
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
  i) ii)
1 Bancnote în circulație 1 557 552 1 335 0
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 3 640 817 −182 571 0
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 173 817 11 249 0
  2.2 Facilitatea de depozit 3 466 971 −193 817 0
  2.3 Depozite la termen 0 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 29 −4 0
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 46 232 7 578 0
4 Certificate de creanță emise 0 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 349 953 39 639 4
  5.1 Administrație publică 262 092 34 130 4
  5.2 Alte pasive 87 861 5 509 0
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 273 479 40 730 33
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 13 637 −480 264
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 3 895 −621 200
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 3 895 −621 200
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 180 715 0 2 302
10 Alte pasive 275 748 390 8 446
11 Conturi de reevaluare 604 185 0 7 225
12 Capital și rezerve 120 242 0 0
Total pasive 7 066 454 −94 001 18 473
Annexes
4 October 2023