Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

29.9.2023
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Muutos edelliseen viikkoon verrattuna
i)liike- ja tilitapahtumista johtuva
ii)vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
  i) ii)
1 Kulta ja kultasaamiset 613 301 1 3 998
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 502 370 −2 843 7 923
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 234 197 −68 2 982
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 268 173 −2 774 4 941
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 15 416 571 298
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 14 161 −344 1
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 14 161 −344 1
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 509 807 −96 116 0
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 11 351 7 318 0
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 498 456 −103 394 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 0 −40 0
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 35 249 1 853 0
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 4 976 417 396 −8 450
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 4 779 822 −1 369 −7 985
  7.2 Muut arvopaperit 196 595 1 765 −465
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 20 985 0 12
9 Muut saamiset 378 749 2 481 14 692
Vastaavaa yhteensä 7 066 454 −94 001 18 473
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Muutos edelliseen viikkoon verrattuna
i)liike- ja tilitapahtumista johtuva
ii)vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
  i) ii)
1 Liikkeessä olevat setelit 1 557 552 1 335 0
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 3 640 817 −182 571 0
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 173 817 11 249 0
  2.2 Talletusmahdollisuus 3 466 971 −193 817 0
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 29 −4 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 46 232 7 578 0
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 349 953 39 639 4
  5.1 Julkisyhteisöt 262 092 34 130 4
  5.2 Muut 87 861 5 509 0
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 273 479 40 730 33
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 13 637 −480 264
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 3 895 −621 200
  8.1 Talletukset ja muut velat 3 895 −621 200
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 180 715 0 2 302
10 Muut velat 275 748 390 8 446
11 Arvonmuutostilit 604 185 0 7 225
12 Pääoma ja rahastot 120 242 0 0
Vastattavaa yhteensä 7 066 454 −94 001 18 473
Annexes
4 October 2023