Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2023 09 29
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite
i) dėl sandorių
ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
  i) ii)
1 Auksas ir gautinas auksas 613 301 1 3 998
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 502 370 −2 843 7 923
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 234 197 −68 2 982
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 268 173 −2 774 4 941
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 15 416 571 298
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 14 161 −344 1
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 14 161 −344 1
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 509 807 −96 116 0
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 11 351 7 318 0
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 498 456 −103 394 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 0 −40 0
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 35 249 1 853 0
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 4 976 417 396 −8 450
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 4 779 822 −1 369 −7 985
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 196 595 1 765 −465
8 Valdžios skola eurais 20 985 0 12
9 Kitas turtas 378 749 2 481 14 692
Visas turtas 7 066 454 −94 001 18 473
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite
i) dėl sandorių
ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
  i) ii)
1 Banknotai apyvartoje 1 557 552 1 335 0
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 640 817 −182 571 0
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 173 817 11 249 0
  2.2 Indėlių galimybė 3 466 971 −193 817 0
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 29 −4 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 46 232 7 578 0
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 349 953 39 639 4
  5.1 Valdžiai 262 092 34 130 4
  5.2 Kiti įsipareigojimai 87 861 5 509 0
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 273 479 40 730 33
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 13 637 −480 264
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 3 895 −621 200
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 3 895 −621 200
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 180 715 0 2 302
10 Kiti įsipareigojimai 275 748 390 8 446
11 Perkainojimo sąskaitos 604 185 0 7 225
12 Kapitalas ir rezervai 120 242 0 0
Visi įsipareigojimai 7 066 454 −94 001 18 473
Annexes
4 October 2023