SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance

29. september 2023
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga.
i)transaktioner
ii)justeringer ultimo kvartalet
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
  i) ii)
1 Guld og tilgodehavender i guld 613.301 1 3.998
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 502.370 −2.843 7.923
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 234.197 −68 2.982
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 268.173 −2.774 4.941
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 15.416 571 298
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 14.161 −344 1
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 14.161 −344 1
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 509.807 −96.116 0
  5.1 Primære markedsoperationer 11.351 7.318 0
  5.2 Langfristede markedsoperationer 498.456 −103.394 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 0 −40 0
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 35.249 1.853 0
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 4.976.417 396 −8.450
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 4.779.822 −1.369 −7.985
  7.2 Andre værdipapirer 196.595 1.765 −465
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 20.985 0 12
9 Andre aktiver 378.749 2.481 14.692
Aktiver i alt 7.066.454 −94.001 18.473
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga.
i)transaktioner
ii)justeringer ultimo kvartalet
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
  i) ii)
1 Seddelomløb 1.557.552 1.335 0
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 3.640.817 −182.571 0
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 173.817 11.249 0
  2.2 Indlånsfacilitet 3.466.971 −193.817 0
  2.3 Tidsindskud 0 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 29 −4 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 46.232 7.578 0
4 Udstedte gældsbeviser 0 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 349.953 39.639 4
  5.1 Offentlig forvaltning og service 262.092 34.130 4
  5.2 Andre forpligtelser 87.861 5.509 0
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 273.479 40.730 33
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 13.637 −480 264
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 3.895 −621 200
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 3.895 −621 200
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 180.715 0 2.302
10 Andre forpligtelser 275.748 390 8.446
11 Revalueringskonti 604.185 0 7.225
12 Kapital og reserver 120.242 0 0
Passiver i alt 7.066.454 −94.001 18.473
Annexes
4 October 2023