Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

29. září 2023
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě
i)transakcí
ii)úprav na konci čtvrtletí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
  i) ii)
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 613 301 1 3 998
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 502 370 −2 843 7 923
  2.1 Pohledávky za MMF 234 197 −68 2 982
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 268 173 −2 774 4 941
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 15 416 571 298
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 14 161 −344 1
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 14 161 −344 1
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 509 807 −96 116 0
  5.1 Hlavní refinanční operace 11 351 7 318 0
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 498 456 −103 394 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 0 −40 0
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 35 249 1 853 0
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 4 976 417 396 −8 450
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 4 779 822 −1 369 −7 985
  7.2 Ostatní cenné papíry 196 595 1 765 −465
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 20 985 0 12
9 Ostatní aktiva 378 749 2 481 14 692
Aktiva celkem 7 066 454 −94 001 18 473
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě
i)transakcí
ii)úprav na konci čtvrtletí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
  i) ii)
1 Bankovky v oběhu 1 557 552 1 335 0
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 3 640 817 −182 571 0
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 173 817 11 249 0
  2.2 Vkladová facilita 3 466 971 −193 817 0
  2.3 Termínované vklady 0 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 29 −4 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 46 232 7 578 0
4 Emitované dluhopisy 0 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 349 953 39 639 4
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 262 092 34 130 4
  5.2 Ostatní závazky 87 861 5 509 0
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 273 479 40 730 33
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 13 637 −480 264
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 3 895 −621 200
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 3 895 −621 200
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 180 715 0 2 302
10 Ostatní závazky 275 748 390 8 446
11 Účty přecenění 604 185 0 7 225
12 Základní kapitál a rezervní fondy 120 242 0 0
Pasiva celkem 7 066 454 −94 001 18 473
Annexes
4 October 2023