Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

30. lipnja 2023.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog i) transakcija ii) usklađivanja na kraju tromjesečja
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
  i) ii)
1 Zlato i potraživanja u zlatu 609 298 0 −23 478
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 497 534 2 263 −5 017
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 229 060 339 −2 354
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 268 474 1 924 −2 663
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 13 328 −1 464 −2
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 15 779 1 935 1
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 15 779 1 935 1
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 616 694 −485 313 0
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 18 559 17 315 0
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 597 985 −502 672 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 150 45 0
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 42 575 −496 0
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 5 045 120 −2 120 −5 664
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 4 858 893 −1 561 −5 769
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 186 227 −558 105
8 Dug opće države nominiran u eurima 20 973 −470 −44
9 Ostala imovina 358 393 14 699 14 257
Ukupno imovina 7 219 695 −470 965 −19 948
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog i) transakcija ii) usklađivanja na kraju tromjesečja
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
  i) ii)
1 Novčanice u optjecaju 1 566 085 2 245 0
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 3 751 334 −538 354 0
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 174 538 −10 632 0
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 3 576 768 −527 663 0
  2.3 Oročeni depoziti 0 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 28 −59 0
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 51 871 10 896 0
4 Izdani dužnički certifikati 0 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 353 023 1 922 3
  5.1 Opća država 258 128 2 179 3
  5.2 Ostale obveze 94 895 −257 0
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 300 255 48 299 −34
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 13 401 406 −23
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 6 570 −97 −74
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 6 570 −97 −74
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 178 413 0 −1 850
10 Ostale obveze 281 540 3 718 7 226
11 Računi revalorizacije 596 961 0 −25 195
12 Kapital i pričuve 120 241 0 0
Ukupno obveze 7 219 695 −470 965 −19 948
Annexes
5 July 2023