Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

30. juuni 2023
Varad (miljonites eurodes) Jääk Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb
i) tehingutest
ii) kvartalilõpu kohandustest
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
  i) ii)
1 Kuld ja nõuded kullas 609 298 0 −23 478
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 497 534 2 263 −5 017
  2.1 Nõuded IMFi vastu 229 060 339 −2 354
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 268 474 1 924 −2 663
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 13 328 −1 464 −2
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 15 779 1 935 1
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 15 779 1 935 1
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 616 694 −485 313 0
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 18 559 17 315 0
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 597 985 −502 672 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 150 45 0
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 42 575 −496 0
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 5 045 120 −2 120 −5 664
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 4 858 893 −1 561 −5 769
  7.2 Muud väärtpaberid 186 227 −558 105
8 Valitsussektori võlg eurodes 20 973 −470 −44
9 Muud varad 358 393 14 699 14 257
Varad kokku 7 219 695 −470 965 −19 948
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb
i) tehingutest
ii) kvartalilõpu kohandustest
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
  i) ii)
1 Ringluses olevad pangatähed 1 566 085 2 245 0
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 3 751 334 −538 354 0
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 174 538 −10 632 0
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 3 576 768 −527 663 0
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 28 −59 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 51 871 10 896 0
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 353 023 1 922 3
  5.1 Valitsussektor 258 128 2 179 3
  5.2 Muud kohustused 94 895 −257 0
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 300 255 48 299 −34
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 13 401 406 −23
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 6 570 −97 −74
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 6 570 −97 −74
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 178 413 0 −1 850
10 Muud kohustused 281 540 3 718 7 226
11 Ümberhindluskontod 596 961 0 −25 195
12 Kapital ja reservid 120 241 0 0
Kohustused kokku 7 219 695 −470 965 −19 948
Annexes
5 July 2023