Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

30 iunie 2023
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate
i)tranzacțiilor
ii)reevaluărilor de la sfârșitul trimestrului
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
  i) ii)
1 Aur și creanțe în aur 609 298 0 −23 478
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 497 534 2 263 −5 017
  2.1 Creanțe asupra FMI 229 060 339 −2 354
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 268 474 1 924 −2 663
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 13 328 −1 464 −2
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 15 779 1 935 1
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 15 779 1 935 1
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 616 694 −485 313 0
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 18 559 17 315 0
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 597 985 −502 672 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 150 45 0
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 42 575 −496 0
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 5 045 120 −2 120 −5 664
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 4 858 893 −1 561 −5 769
  7.2 Alte titluri de valoare 186 227 −558 105
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 20 973 −470 −44
9 Alte active 358 393 14 699 14 257
Total active 7 219 695 −470 965 −19 948
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate
i)tranzacțiilor
ii)reevaluărilor de la sfârșitul trimestrului
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
  i) ii)
1 Bancnote în circulație 1 566 085 2 245 0
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 3 751 334 −538 354 0
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 174 538 −10 632 0
  2.2 Facilitatea de depozit 3 576 768 −527 663 0
  2.3 Depozite la termen 0 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 28 −59 0
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 51 871 10 896 0
4 Certificate de creanță emise 0 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 353 023 1 922 3
  5.1 Administrație publică 258 128 2 179 3
  5.2 Alte pasive 94 895 −257 0
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 300 255 48 299 −34
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 13 401 406 −23
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 6 570 −97 −74
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 6 570 −97 −74
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 178 413 0 −1 850
10 Alte pasive 281 540 3 718 7 226
11 Conturi de reevaluare 596 961 0 −25 195
12 Capital și rezerve 120 241 0 0
Total pasive 7 219 695 −470 965 −19 948
Annexes
5 July 2023