Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2023 06 30
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite
i) dėl sandorių
ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
  i) ii)
1 Auksas ir gautinas auksas 609 298 0 −23 478
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 497 534 2 263 −5 017
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 229 060 339 −2 354
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 268 474 1 924 −2 663
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 13 328 −1 464 −2
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 15 779 1 935 1
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 15 779 1 935 1
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 616 694 −485 313 0
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 18 559 17 315 0
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 597 985 −502 672 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 150 45 0
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 42 575 −496 0
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 5 045 120 −2 120 −5 664
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 4 858 893 −1 561 −5 769
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 186 227 −558 105
8 Valdžios skola eurais 20 973 −470 −44
9 Kitas turtas 358 393 14 699 14 257
Visas turtas 7 219 695 −470 965 −19 948
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite
i) dėl sandorių
ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
  i) ii)
1 Banknotai apyvartoje 1 566 085 2 245 0
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 751 334 −538 354 0
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 174 538 −10 632 0
  2.2 Indėlių galimybė 3 576 768 −527 663 0
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 28 −59 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 51 871 10 896 0
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 353 023 1 922 3
  5.1 Valdžiai 258 128 2 179 3
  5.2 Kiti įsipareigojimai 94 895 −257 0
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 300 255 48 299 −34
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 13 401 406 −23
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 6 570 −97 −74
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 6 570 −97 −74
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 178 413 0 −1 850
10 Kiti įsipareigojimai 281 540 3 718 7 226
11 Perkainojimo sąskaitos 596 961 0 −25 195
12 Kapitalas ir rezervai 120 241 0 0
Visi įsipareigojimai 7 219 695 −470 965 −19 948
Annexes
5 July 2023