Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

30.6.2023
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Muutos edelliseen viikkoon verrattuna
i)liike- ja tilitapahtumista johtuva
ii)vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
  i) ii)
1 Kulta ja kultasaamiset 609 298 0 −23 478
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 497 534 2 263 −5 017
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 229 060 339 −2 354
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 268 474 1 924 −2 663
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 13 328 −1 464 −2
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 15 779 1 935 1
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 15 779 1 935 1
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 616 694 −485 313 0
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 18 559 17 315 0
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 597 985 −502 672 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 150 45 0
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 42 575 −496 0
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 5 045 120 −2 120 −5 664
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 4 858 893 −1 561 −5 769
  7.2 Muut arvopaperit 186 227 −558 105
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 20 973 −470 −44
9 Muut saamiset 358 393 14 699 14 257
Vastaavaa yhteensä 7 219 695 −470 965 −19 948
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Muutos edelliseen viikkoon verrattuna
i)liike- ja tilitapahtumista johtuva
ii)vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
  i) ii)
1 Liikkeessä olevat setelit 1 566 085 2 245 0
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 3 751 334 −538 354 0
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 174 538 −10 632 0
  2.2 Talletusmahdollisuus 3 576 768 −527 663 0
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 28 −59 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 51 871 10 896 0
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 353 023 1 922 3
  5.1 Julkisyhteisöt 258 128 2 179 3
  5.2 Muut 94 895 −257 0
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 300 255 48 299 −34
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 13 401 406 −23
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 6 570 −97 −74
  8.1 Talletukset ja muut velat 6 570 −97 −74
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 178 413 0 −1 850
10 Muut velat 281 540 3 718 7 226
11 Arvonmuutostilit 596 961 0 −25 195
12 Pääoma ja rahastot 120 241 0 0
Vastattavaa yhteensä 7 219 695 −470 965 −19 948
Annexes
5 July 2023