Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

30. junij 2023
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi
i) transakcij
ii) prilagoditev ob koncu četrtletja
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
  i) ii)
1 Zlato in terjatve v zlatu 609.298 0 −23.478
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 497.534 2.263 −5.017
  2.1 Terjatve do MDS 229.060 339 −2.354
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 268.474 1.924 −2.663
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 13.328 −1.464 −2
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 15.779 1.935 1
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 15.779 1.935 1
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 616.694 −485.313 0
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 18.559 17.315 0
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 597.985 −502.672 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 150 45 0
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 42.575 −496 0
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 5.045.120 −2.120 −5.664
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 4.858.893 −1.561 −5.769
  7.2 Drugi vrednostni papirji 186.227 −558 105
8 Javni dolg v eurih 20.973 −470 −44
9 Druga sredstva 358.393 14.699 14.257
Skupaj sredstva 7.219.695 −470.965 −19.948
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi
i) transakcij
ii) prilagoditev ob koncu četrtletja
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
  i) ii)
1 Bankovci v obtoku 1.566.085 2.245 0
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 3.751.334 −538.354 0
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 174.538 −10.632 0
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 3.576.768 −527.663 0
  2.3 Vezani depoziti 0 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 28 −59 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 51.871 10.896 0
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 353.023 1.922 3
  5.1 Sektor država 258.128 2.179 3
  5.2 Druge obveznosti 94.895 −257 0
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 300.255 48.299 −34
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 13.401 406 −23
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 6.570 −97 −74
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 6.570 −97 −74
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 178.413 0 −1.850
10 Druge obveznosti 281.540 3.718 7.226
11 Računi prevrednotenja 596.961 0 −25.195
12 Kapital in rezerve 120.241 0 0
Skupaj obveznosti 7.219.695 −470.965 −19.948
Annexes
5 July 2023