Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

30. června 2023
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě
i)transakcí
ii)úprav na konci čtvrtletí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
  i) ii)
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 609 298 0 −23 478
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 497 534 2 263 −5 017
  2.1 Pohledávky za MMF 229 060 339 −2 354
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 268 474 1 924 −2 663
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 13 328 −1 464 −2
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 15 779 1 935 1
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 15 779 1 935 1
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 616 694 −485 313 0
  5.1 Hlavní refinanční operace 18 559 17 315 0
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 597 985 −502 672 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 150 45 0
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 42 575 −496 0
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 5 045 120 −2 120 −5 664
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 4 858 893 −1 561 −5 769
  7.2 Ostatní cenné papíry 186 227 −558 105
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 20 973 −470 −44
9 Ostatní aktiva 358 393 14 699 14 257
Aktiva celkem 7 219 695 −470 965 −19 948
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě
i)transakcí
ii)úprav na konci čtvrtletí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
  i) ii)
1 Bankovky v oběhu 1 566 085 2 245 0
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 3 751 334 −538 354 0
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 174 538 −10 632 0
  2.2 Vkladová facilita 3 576 768 −527 663 0
  2.3 Termínované vklady 0 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 28 −59 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 51 871 10 896 0
4 Emitované dluhopisy 0 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 353 023 1 922 3
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 258 128 2 179 3
  5.2 Ostatní závazky 94 895 −257 0
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 300 255 48 299 −34
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 13 401 406 −23
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 6 570 −97 −74
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 6 570 −97 −74
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 178 413 0 −1 850
10 Ostatní závazky 281 540 3 718 7 226
11 Účty přecenění 596 961 0 −25 195
12 Základní kapitál a rezervní fondy 120 241 0 0
Pasiva celkem 7 219 695 −470 965 −19 948
Annexes
5 July 2023