SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance

30. juni 2023
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga.
i)transaktioner
ii)justeringer ultimo kvartalet
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
  i) ii)
1 Guld og tilgodehavender i guld 609.298 0 −23.478
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 497.534 2.263 −5.017
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 229.060 339 −2.354
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 268.474 1.924 −2.663
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 13.328 −1.464 −2
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 15.779 1.935 1
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 15.779 1.935 1
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 616.694 −485.313 0
  5.1 Primære markedsoperationer 18.559 17.315 0
  5.2 Langfristede markedsoperationer 597.985 −502.672 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 150 45 0
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 42.575 −496 0
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 5.045.120 −2.120 −5.664
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 4.858.893 −1.561 −5.769
  7.2 Andre værdipapirer 186.227 −558 105
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 20.973 −470 −44
9 Andre aktiver 358.393 14.699 14.257
Aktiver i alt 7.219.695 −470.965 −19.948
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga.
i)transaktioner
ii)justeringer ultimo kvartalet
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
  i) ii)
1 Seddelomløb 1.566.085 2.245 0
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 3.751.334 −538.354 0
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 174.538 −10.632 0
  2.2 Indlånsfacilitet 3.576.768 −527.663 0
  2.3 Tidsindskud 0 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 28 −59 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 51.871 10.896 0
4 Udstedte gældsbeviser 0 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 353.023 1.922 3
  5.1 Offentlig forvaltning og service 258.128 2.179 3
  5.2 Andre forpligtelser 94.895 −257 0
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 300.255 48.299 −34
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 13.401 406 −23
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 6.570 −97 −74
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 6.570 −97 −74
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 178.413 0 −1.850
10 Andre forpligtelser 281.540 3.718 7.226
11 Revalueringskonti 596.961 0 −25.195
12 Kapital og reserver 120.241 0 0
Passiver i alt 7.219.695 −470.965 −19.948
Annexes
5 July 2023