Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

16. rujna 2022.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 604 278 0
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 526 581 1 052
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 227 780 2
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 298 801 1 050
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 24 028 212
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 10 702 173
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 10 702 173
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 2 129 326 246
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 3 926 247
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 2 125 400 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 0 0
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 22 416 8 697
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 5 112 396 −9 116
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 4 945 694 −9 562
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 166 703 447
8 Dug opće države nominiran u eurima 21 680 0
9 Ostala imovina 305 474 −3 505
Ukupno imovina 8 756 881 −2 240
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 569 345 −4 234
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 4 816 500 13 523
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 548 070 −3 258 775
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 4 266 629 3 272 322
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 1 800 −24
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 72 243 16 314
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 655 794 28 846
  5.1 Opća država 518 061 45 224
  5.2 Ostale obveze 137 733 −16 378
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 391 874 −55 935
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 11 130 −570
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 6 493 570
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 6 493 570
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 184 896 0
10 Ostale obveze 325 328 −754
11 Računi revalorizacije 608 538 0
12 Kapital i pričuve 114 739 0
Ukupno obveze 8 756 881 −2 240
Annexes
20 September 2022