SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance

16. september 2022
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 604.278 0
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 526.581 1.052
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 227.780 2
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 298.801 1.050
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 24.028 212
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 10.702 173
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 10.702 173
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 2.129.326 246
  5.1 Primære markedsoperationer 3.926 247
  5.2 Langfristede markedsoperationer 2.125.400 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 0 0
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 22.416 8.697
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 5.112.396 −9.116
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 4.945.694 −9.562
  7.2 Andre værdipapirer 166.703 447
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 21.680 0
9 Andre aktiver 305.474 −3.505
Aktiver i alt 8.756.881 −2.240
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.569.345 −4.234
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 4.816.500 13.523
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 548.070 −3.258.775
  2.2 Indlånsfacilitet 4.266.629 3.272.322
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 1.800 −24
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 72.243 16.314
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 655.794 28.846
  5.1 Offentlig forvaltning og service 518.061 45.224
  5.2 Andre forpligtelser 137.733 −16.378
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 391.874 −55.935
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 11.130 −570
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 6.493 570
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 6.493 570
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 184.896 0
10 Andre forpligtelser 325.328 −754
11 Revalueringskonti 608.538 0
12 Kapital og reserver 114.739 0
Passiver i alt 8.756.881 −2.240
Annexes
20 September 2022