Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

16. září 2022
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 604 278 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 526 581 1 052
  2.1 Pohledávky za MMF 227 780 2
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 298 801 1 050
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 24 028 212
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 10 702 173
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 10 702 173
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 2 129 326 246
  5.1 Hlavní refinanční operace 3 926 247
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 2 125 400 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 0 0
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 22 416 8 697
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 5 112 396 −9 116
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 4 945 694 −9 562
  7.2 Ostatní cenné papíry 166 703 447
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 21 680 0
9 Ostatní aktiva 305 474 −3 505
Aktiva celkem 8 756 881 −2 240
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 569 345 −4 234
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 4 816 500 13 523
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 548 070 −3 258 775
  2.2 Vkladová facilita 4 266 629 3 272 322
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 1 800 −24
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 72 243 16 314
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 655 794 28 846
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 518 061 45 224
  5.2 Ostatní závazky 137 733 −16 378
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 391 874 −55 935
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 11 130 −570
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 6 493 570
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 6 493 570
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 184 896 0
10 Ostatní závazky 325 328 −754
11 Účty přecenění 608 538 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 114 739 0
Pasiva celkem 8 756 881 −2 240
Annexes
20 September 2022