Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2022 09 16
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 604 278 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 526 581 1 052
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 227 780 2
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 298 801 1 050
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 24 028 212
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 10 702 173
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 10 702 173
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 2 129 326 246
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 3 926 247
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 2 125 400 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 0 0
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 22 416 8 697
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 5 112 396 −9 116
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 4 945 694 −9 562
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 166 703 447
8 Valdžios skola eurais 21 680 0
9 Kitas turtas 305 474 −3 505
Visas turtas 8 756 881 −2 240
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 569 345 −4 234
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 816 500 13 523
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 548 070 −3 258 775
  2.2 Indėlių galimybė 4 266 629 3 272 322
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 800 −24
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 72 243 16 314
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 655 794 28 846
  5.1 Valdžiai 518 061 45 224
  5.2 Kiti įsipareigojimai 137 733 −16 378
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 391 874 −55 935
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 11 130 −570
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 6 493 570
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 6 493 570
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 184 896 0
10 Kiti įsipareigojimai 325 328 −754
11 Perkainojimo sąskaitos 608 538 0
12 Kapitalas ir rezervai 114 739 0
Visi įsipareigojimai 8 756 881 −2 240
Annexes
20 September 2022