Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

16.9.2022
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 604 278 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 526 581 1 052
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 227 780 2
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 298 801 1 050
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 24 028 212
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 10 702 173
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 10 702 173
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 2 129 326 246
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 3 926 247
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 2 125 400 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 0 0
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 22 416 8 697
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 5 112 396 −9 116
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 4 945 694 −9 562
  7.2 Muut arvopaperit 166 703 447
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 21 680 0
9 Muut saamiset 305 474 −3 505
Vastaavaa yhteensä 8 756 881 −2 240
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 569 345 −4 234
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 816 500 13 523
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 548 070 −3 258 775
  2.2 Talletusmahdollisuus 4 266 629 3 272 322
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 1 800 −24
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 72 243 16 314
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 655 794 28 846
  5.1 Julkisyhteisöt 518 061 45 224
  5.2 Muut 137 733 −16 378
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 391 874 −55 935
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 11 130 −570
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 6 493 570
  8.1 Talletukset ja muut velat 6 493 570
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 184 896 0
10 Muut velat 325 328 −754
11 Arvonmuutostilit 608 538 0
12 Pääoma ja rahastot 114 739 0
Vastattavaa yhteensä 8 756 881 −2 240
Annexes
20 September 2022