Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

16. september 2022
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 604 278 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 526 581 1 052
  2.1 Nõuded IMFi vastu 227 780 2
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 298 801 1 050
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 24 028 212
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 10 702 173
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 10 702 173
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 2 129 326 246
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 3 926 247
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 2 125 400 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 0 0
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 22 416 8 697
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 5 112 396 −9 116
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 4 945 694 −9 562
  7.2 Muud väärtpaberid 166 703 447
8 Valitsussektori võlg eurodes 21 680 0
9 Muud varad 305 474 −3 505
Varad kokku 8 756 881 −2 240
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 569 345 −4 234
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 816 500 13 523
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 548 070 −3 258 775
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 4 266 629 3 272 322
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 1 800 −24
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 72 243 16 314
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 655 794 28 846
  5.1 Valitsussektor 518 061 45 224
  5.2 Muud kohustused 137 733 −16 378
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 391 874 −55 935
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 11 130 −570
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 6 493 570
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 6 493 570
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 184 896 0
10 Muud kohustused 325 328 −754
11 Ümberhindluskontod 608 538 0
12 Kapital ja reservid 114 739 0
Kohustused kokku 8 756 881 −2 240
Annexes
20 September 2022